21. 5. 2015  Maribor

Odpis dolga in drugačna politika

  • Organizator: Inštitut za delavske študije, Zofijini ljubimci

KAPITALIZEM IN DEMOKRACIJA

capitalism pravPogovor o knjigi AAA (D. Millet & E. Toussaint)

Gostja: Maja Breznik, avtorica spremne besede

(Pogovor bo vodil Miha Andrič)

V četrtek, 21.05.2015, ob 18:00, v KC Pekarna (v 1. nadstropju Nove upravne stavbe).

“Ekonomsko kontraproduktivne varčevalne politike, ki so v večih sunkih prizadele vso Evropo, so plačilo krize naložile predvsem srednjemu in revnemu sloju. Kapitalistični razred jo je dobro odnesel, saj je on ta, ki narekuje odločitve. Za zdaj. Ljudje še niso rekli zadnje besede” (Millet&Toussaint)

Visok javni dolg in zadolženost držav sta glavna argumenta s katerima s vlade danes zagovarjajo neizbežnost varčevalnih ukrepov, nižanje socialnih standardov in podrejanje kapitaliskim centrom. Tako razmišljanje bomo v razpravi, sledeč avtorjema knjige, postavil pod vprašaj. So ti dolgovi sploh legitimni? Jih je res potrebno vrniti? Ali varčevalne politike delujejo kot način odprave dolga? Kako se spopasti z dolžniško krizo na alternativen način? Kaj se lahko naučimo iz primera Syrize in Grčije? Natančna in razumljiva analiza  zadolževanja in ekonomske krize je avtorja knjige namreč  pripeljala do sklepa, ki ga zagovarjata že desetletja v zvezi z dolžniško krizo svetovnega juga: potreben je takojšnji odpis v resnici ostudnega in nelegitimnega dolga. Da bi države udejanjile odpis, nimajo na voljo samo pravnih in političnih sredstev, temveč jih po mednarodnem pravu obveznosti do svojih državljanov in državljank k temu celo zavezujejo. Knjiga o kateri se bomo pogovarjail  z izvrstno in preprosto napisano analizo ekonomske in politične situacije na mizo tako postavlja alternativne rešitve k sodobnemu nedemokratičnemu reševanju kapitalizma. V pogovoru se bomo dotaknili vzrokov dolžniške krize, kontraproduktivnih in simpotamtičnih odzivov ekonomskih elit ter možnih alternativnih rešitev, predvsem tistih, ki predvidevajo odpise nelegitimnih javnih dolgov.

O avtorji knjige: Avtorja knjige sta raziskovalca pri belgijski nevladni organizaciji CADTM, članici Svetovnega socialnega foruma, ki pomaga državam in civilnim iniciativam pri odpisu dolgov, zlasti v Južni Ameriki. Damien Millet je profesor matematike, Éric Toussaint pa politologije in zgodovine na univerzah v Belgiji in Franciji ter član znanstvenega sveta ATTAC France. Skupaj sta napisala več študij, knjiga AAA: Odpis, revizija, drugačna politika pa je njuna prva, ki je prevedena v slovenščino.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

logoti4