25. 3. 2015  Maribor

O trdovratnosti prvotne akumulacije

  • Organizator: Inštitut za delavske študije, Zofijini ljubimci

 KAPITALIZEM IN DEMOKRACIJA

capitalism prav

Vabljeni na predavanje Saše Furlana: O trdovratnosti prvotne akumulacije.

V sredo, 25.03.2015, ob 18:00, v KC Pekarna (v pritličju Nove upravne stavbe).

Za kapitalizem je značilna neka specifična okoliščina, v kateri si na trgu nasproti stojita lastnik denarja in produkcijskih sredstev, ki skuša svoje bogastvo spremeniti kapital, in svoboden delavec, ki na trgu ponuja lastno delovno silo. S to polarizacijo, ki izraža razredno razmerje med kapitalom in mezdnim delom, je dan temeljni pogoj kapitalističnega produkcijskega načina.  Proces, iz katerega to razmerje izvira Marx imenuje »prvotna akumulacija«, ki ni ni »nič drugega kakor zgodovinski proces ločitve producenta od produkcijskih sredstev.«  V meščanski politični ekonomiji je bila prvotna akumulacija reducirana na mitično anekdoto iz davne preteklosti, po kateri so se eni zavoljo lastne inteligence in varčnosti znašli v položaju lastnikov produkcijskih sredstev in denarja, medtem ko so se drugi zaradi lastne nespametnosti, lenobe in razsipnosti znašli v položaju osiromašenega delavstva. Marx v nasprotju z idiličnimi pripovedmi meščanskih ekonomistov prikaže zgodovinski proces prvotne akumulacije, ki »se je v anale človeštva vpisala s krvavimi in ognjenimi pohodi«. V Kapitalu nazorno opiše proces nasilnega procesa ločitve neposrednih producentov od njihovih produkcijskih sredstev in življenjskih potrebščin, ki je potekal od poznega srednjega veka pa do začetka 19. stoletja. Osredotoči se zlasti na krvavi proces zemljiške ekspropriacije kmečkega ljudstva v Angliji, a hkrati pokaže tudi na druge oblike prvotne akumulacije, ki so se odvijale z na videz bolj nedolžnimi vzvodi, kot so državni dolg, davki in mednarodni kreditni sistem. V predavanju bomo natančneje predstavili Marxovo teorijo prvotne akumulacije in poskusili odgovoriti na vprašanje, ali je prvotna akumulacija enkraten zgodovinski proces, ki se je končal v 19. stoletju, s triumfom kapitalističnega produkcijskega načina, ali pa gre nemara za kontinuiran proces, ki se odvija še danes.

Sašo Furlan je politolog, član programskega odbora Inštituta za delavske študije ter član uredniškega odbora revije Borec. Je eden izmed najvidnejših poznavalcev marksistične teorije.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

Pasica-logotipov