28. 6. 2013  Maribor

Marxova iznajdba simptoma ali Klinična slika kapitalizma

  • Organizator: Zofijini ljubimci

Zofijini ljubimci bomo tudi v letu 2013 v sodelovanju z Živimi dvorišči soustvarjali program Festivala Lent. Predstavili vam bomo cikel predavanj poimenovan »Zofijine drobtinice«, katerih namen je širši javnosti predstaviti delček vsebin, s katerimi se ukvarjajo člani našega društva.

V petek, 28.6.2013, ob 19h, bomo na Živem dvorišču (Poštna ulica 1) prisluhnili predavanju Mihe Andrića z naslovom “Marxova iznajdba simptoma ali Klinična slika kapitalizma”.

Ko Lacan pravi, da je Marx tisti, ki je izumil pojem simptoma, s tem ne misli nič drugega kot to, da je marksistična kritika in teorija ideologije heglovski projekt, ki poskuša detektirati simptomatično točko zloma vsake ideološke občosti. Na primeru kapitalizma kot prevladujočega produkcijskega načina se to kaže z vznikom proletariata kot od produkcijskih sredstev osvobojene in od prodaje svoje delovne sile eksistenčno odvisne množice. Pojem simptoma je najprej potrebno razumeti klinično – freudovsko, torej kot individualno patologijo, ki sovpada z obliko družbene vezi (npr. fašizem-paranoja, stalinizem-perverzija). Nato je ključen premik k Lacanu in družbenemu simptomu kot elementu, ki subvertira rod v katerem vznikne. Oris humanističnega projekta teorije ideologije (ki bo rdeča nit predavanja) nam namreč pokaže, da je potrebno subjekta z Lacanom razumeti kot dvojni vpis označevalca, družbeno prakso pa kot ontološko realnost, katere eksistenca implicira ne-vednost na strani participantov. Šele to nam omogoča diskurzivno analizo sodobnega gospostva v luči prehoda od fevdalizma h kapitalizmu.

Miha Andrič je humanist, ki se raziskovalno in pedagoško ukvarja s historičnim materializmom, politično ekonomijo ter s strukturalno – lingvistično, nemško-klasično in psihoanalitično filozofsko tradicijo. Je študent sociologije in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je bil predstavnik Slovenije na Svetovni filozofski olimpijadi.

Za udeležbo na dogodku ne potrebujete Lente ali dnevne vstopnice. Vstop prost!

Vabljeni!