22. 10. 2014  Maribor

Kapitalizem in demokracija

  • Organizator: Inštitut za delavske študije, Zofijini ljubimci

Capitalism_Stencil_by_Mr_ApathyV sredo, 22.10.2014, ob 18:00, v KC Pekarna.

Vabljeni na predavanje Mihe Andriča: KRIZA KAPITALIZMA – KAPITALIZEM KOT KRIZA.

Predavanje bo zastavljeno kot uvod v kritiko politične ekonomije in analizo strukture globalnega ekonomskega sistema. Prinašalo bo natančno razčlenitev kapitalističnega produkcijskega načina v kontekstu aktualne ekonomske krize. Posvetili se bomo predvsem notranjim protislovjem kapitalistične ideologije in ekonomije. Skozi analizo različnih kazalcev gospodarskega razvoja (profitna stopnja, profitablnost investicij, akumulacija kapitala) bomo pokazali, da je aktualna ekonomska kriza sistemska kriza kapitalizma, ki je ne moremo rešiti preprosto z zagonom novega poslovnega cikla. Preko zagovora teze o tem, da večanje produktivnosti gospodarstev vodi v padec profitabilnosti, pa bomo pokazali, da je kapitalizem nevzdržen ekonomski sistem, ki vedno nujno vodi v krizo in socialno opustošenje. Analiza ne-vidnega in ekonomskega nasilja v kapitalizmu ter razrednega zajemanja in koruptivnega deljenja  na novo ustvarjenje vrednosti pa nam bo omogočila, da uvidimo, da je kapitalizem tudi v času svojega razcveta izkoriščevalski sistem. Temu primerni so tudi neproduktivni krizni odzivi političnih elit, ekonomskih hegemonov in kratko-vidnih “main-stream” ekonomistov.

Na predavanju bodo udeleženci prejeli tudi napotke za nadaljnjo branje na področju kritike politične ekonomije ter krajše gradivo s katerim si bodo lahko pomagali pri interpretaciji aktualnih ekonomskih fenomenov.

Miha Andrič je član Programskega odbora Inštituta za delavske študije ter vodja Humanističnega programa pri English Speaking Union Turkey. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s kritiko politične ekonomije, historičnim materializmom ter psihoanalitično in strukturalno filozofsko tracijo. V preteklih dveh letih je bil nosilec in izvajalec seminarja >Teorija ideologije: Lacanovska psihoanaliza in historični materializem, ki se je odvijal na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Cikel predavanj izvajamo v okviru projekta Ubrana skupnost.

logoti4