10. 8. 2020  Maribor

Identitete za razgledane / Identities for the Worldly

  • Organizator: AGD Gustaf, Mitra, Zofijini ljubimci

Filmski večer, kviz in drag šov, posvečeni identitetam v sklopu ciklusa filmskih projekcij z diskusijami Dokudoc Dokumentarna obzorja

A film screening, a quiz and a drag show, dedicated to identities in the frame of the cycle of film screenings with discussions Dokudoc Documentary Horizons

AGD Gustaf, Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci, Društvo DIH in Mladinski kulturni center Maribor v okviru programa Maribor skozi rožnata očala vas v ponedeljek, 10. 8. 2020, ob 18. uri, vabijo v dvorano Gustaf (KC Pekarna, Maribor) na sedmi večer v sklopu cikla filmskih projekcij z diskusijami »Dokudoc Dokumentarna obzorja«, ki bo ob tej priložnosti posvečen identitetam. Po projekciji dokumentarnih filmov sledi kviz o filmih in kulturi kraljic preobleke ter predstava kraljic preobleke, ki ji sledi odprti oder. Vabljeni k prijavam!

AGD Gustaf, Mitra, the Association for Development of Avdiovizual Culture and Intercultural Dialogue, the Association for Development of Humanistics Zofijini ljubimci (Sophia’s Lovers), the Association DIH and Youth Cultural Centre Maribor in the frame of its program Maribor through Pink Glasses are inviting you to the seventh event in the frame of the cycle of film screenings with discussions »Dokudoc Dokumentarna obzorja (Dokudoc Documentary Horizons)« on Monday, 10th August 2020, at 6 p.m. in Gustaf Hall (Cultural centre Pekarna, Maribor). This evening will be dedicated to identities. The screening will be followed by the quiz on films and drag culture and the drag show, followed by an open stage. Welcome to apply!

Program:

filmska projekcija ob 18.00 / the film screening at 6. p.m.:

ob 18.00 projekcija kratkega dokumentarnega filma / short documentary screening Dokudoc 2014: XYX (2014, Luksuz produkcija, režija / directed by Kate Drobysh in Sasha Ihnatovich, 4 min)

Kaj je človeško telo? Zakaj nekatere dele našega telesa dojemamo kot privlačne, drugih pa se sramujemo? Od česa je odvisna percepcija naših teles in komu naša telesa pripadajo? „XYX“ je avdio vizualno potovanje po telesu, kulturni zaznavi le tega, njegovih neuresničljivih in fizičnih oblikah in površinah. Film preko vizualne raziskave tabuiziranih domišljijskih telesnih podob odpira povezavo med spolnostjo in telesom. Pri tem queerovsko ukrivlja normativne spolne podobe, da bi presegel samo predstavo o vizualnem užitku ter seksualizirani podobi telesa.

What is the human body? Why some parts of our bodies we consider to be attractive and some we are ashamed of? What does the perception of our own bodies depend on and whom our bodies belong to? The “XYX” is an audiovisual journey to the body, its cultural perception, its visionary and physical shape and texture. It opens up the interrelation between sexuality and the body through visual investigation of taboo bodily imaginary, queering normative sexual images, tending to transgress the very notion of visual pleasure and sexualized vision of body.

Povezava na film:

ob 18.05 projekcija kratkega dokumentarnega filma / short documentary screening Dokudoc 2014: Čakajoč Axla (2014, Luksuz produkcija in Ekvilib inštitut, režija / directed by Andrea Celija in Simona Jerala, 18 min 40 s)

Mlad transspolni (FTM) Axel s Hrvaške se bori z ignorantskim in neprofesionalnim zdravstvenim sistemom, ki nenehno odlaga začetek hormonske terapije.

A young FTM transgender Axel from Croatia struggles with an ignorant and unprofessional medical system which keeps postponing the start of his medical treatment.

Povezava na film:

ob 18.25 projekcija dokumentarnega filma / documentary film screening Dokudoc 2018:

Playing Men (2018, Nosorogi in Restart, režija /  directed by Matjaž Ivanišin, 60 min)

Vsakdo ve, da je igranje resna stvar. Režiser Matjaž Ivanišin je o tem prepričan in se odloči, da nas popelje v povsem moški svet. Vidimo lahko moške, ki udarjajo boksarsko žogo na sejmu, se drug drugega grobo držijo  dokler se nasprotnikovo rame ne dotakne tal, poskušajo drug drugega prehiteti pri premetavanju kotalečega sira skozi ozke vaške ulice, tekmujejo v kričanju številk, ki jih seštevajo z dvigovanjem prstov itd. Vsi športi, naj bodo fini ali gostilniški hobiji, miroljubne prostočasne aktivnosti ali zabava, sprožena z komaj prisotnim nasiljem, čeprav včasih pretiranim, vse te igre jasno vsebujejo dotik arhaičnosti. Ali to pomeni, da je film le inventar moških reprezentacij in njihovih antičnih korenin v teh oddaljenih mediteranskih krajih? Morda bi si lahko to tudi mislili, če se režiser ne bi pojavil na platnu, očitno utrujen od poskusov, da bi temu dal nek smisel, in pripravljen, da zamenja ploščo. Spremeni dinamiko filma, znebi se konvencij dokumentarnih opisov in se namesto tega osredotoči na komedijo in njena presenečenja. Predstavi tudi, kot se zdi, regionalno oblikovanje homo politicus skozi igre.

Everybody knows that playing is a serious matter. Director Matjaž Ivanišin is confident about that, and he has chosen to take us to a strictly male world. We get to see men striking punching balls at a funfair, clinching at each other roughly until the shoulders of their opponents touch the ground, trying to excel at throwing heavy rounds of cheese through the narrow streets of villages, competing at screaming the numbers obtained by adding their raised fingers, etc. Either sports deemed noble or tavern hobbies, peaceful leisure activities or amusements infused with barely contained violence, and although incongruous at times, all these games clearly have a touch of archaism about them. Does this mean that the film is just an inventory of manly representations and their ancient roots in these remote corners of the Mediterranean? One could think so, if the director didn’t suddenly appear on screen, visibly tired of trying to make sense of it all, and ready to turn the tables. Then he changes the pace of the film, gets rid of conventional documentary descriptions, and focuses instead on comedy and its surprises. Also, he describes what seems to be the regional making of an homo politicus through games.

Napovednik za film / Film trailer:

ob 20.00 kviz / quiz

Vprašanja o filmih in kulturi kraljic preobleke. / Questions on films and drag culture.

ob 21.00 predstava kraljic preobleke z odprtim odrom / drag show with open stage

Nastopu povabljenih kraljic preobleke sledi odprti oder za prijavljene. / After the performance of invited drag queens the stage will be open for aplicants.

Vabljeni k prijavam do 10.8.2020 / Welcome to apply until 10.8.2020!

https://m.me/mariborskoziroznataocala
https://www.facebook.com/mariborskoziroznataocala/

Po programu sledi druženje na vrtu ob (vegetarijanskem) prigrizku in glasbi po izbiri sodelujočih.

The program will be followed by mingling in the garden with (vegetarian) snacks and music, chosen by the participants.

Ali se identitete spreminjajo?

Do identities change?

Haus of Vulva so tri čudovite glamazonske kraljice preobleke: Karmen Daš, Patricija Vulva in Vera Vulva. So najlepša, a hkrati najbolj bizarna drag družina Slovenije. Vera je visoka, suha in kosmata, Patricija je sočna kot papaja in Karmen je rdeča, pikatna lisička z dolgim repom. Skupaj vas bodo očarale s svojimi zapeljivimi pogledi in vlažnimi nasmehi.

Haus of Vulva are the three amazing glamasonic drag queens: Karmen Daš, Patricija Vulva in Vera Vulva. They are the most beautiful and also the most bizarre drag family of Slovenia. Vera is tall, skinny and hairy. Patricia is as juicy as papaya. Karmen is the red, spicy fox with a long tail. Togeher they will charm you with their seductive glances and moisty smiles.

V Društvu DIH se zavzemamo za dobrobit in opolnomočenje LGBTQIA+ posameznikov in skupnosti v Sloveniji. Delujemo k boljšemu razumevanju, prepoznavnosti, zavedanju in reprezentaciji LGBTQIA+ ljudi in tematik, da bi se soočili z diskriminacijo in dosegli enakost in vključevanje LGBTQIA+ oseb.

At Društvo DIH we strive towards the well-being and empowerment of LGBTQIA+ individuals and the community in Slovenia. We work towards better understanding, visibility, awareness and representation of LGBTQIA+ people and topics in order to fight discrimination and achieve equality and inclusion of LGBTQIA+ persons.

Program Maribor skozi rožnata očala se izvaja pod okriljem MKC Mladinskega kulturnega centra Maribor in predstavlja edini redni program v regiji, ki naslavlja potrebe LGBT+* mladih. Program z informacijami, literaturo, druženjem, nasveti in različnimi aktivnostmi pomaga mladim, ki se jim porajajo vprašanja pri odkrivanju in sprejemanju svoje spolne identitete ali spolne usmerjenosti.

The program Maribor through pink glasses works under the wing of the Maribor Youth Cultural Center and presents the only regular program in the region that adresses the needs of LGBT+* youth. With information, literature, social events, advise and various activities the program helps young people discover and accept their own sexual identity or orientation.

*Kratica LGBT+ pomeni lezbijke (L), geje (G), biseksualne (B) in transspolne (T) osebe ter osebe vseh ostalih identitet, ki niso zajete v kratici LGBT.

*LGBT+ means lesbian (L), gay (G), bisexual (B) in transsexual (T) persons and persons of all other identities, not included in the abbreviation LGBT.

AGD Gustaf v sodelovanju z Mitro, društvom za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, in Društvom za razvoj humanistike Zofijini ljubimci ter drugimi zainteresiranimi organizacijami predstavlja ciklus filmskih projekcij z diskusijami Dokudoc Dokumentarna obzorja, v okviru katerega si v nekaj mesecih vsak ponedeljek lahko ogledate dokumentarni film ali več ter prisluhnete ustvarjalcem in drugim razpravljavcem. S programom želimo spodbuditi kritični premislek o aktualnih filozofskih, družbenih, političnih, okoljskih, kulturnih in drugih vprašanjih, ki jih odpira (slovenska) dokumentarna produkcija in si jih morda zastavljamo tudi vsak zase, zato da lahko o njih skupaj diskutiramo.

AGD Gustaf is in cooperation with Mitra, the Association for Development of Avdiovizual Culture and Intercultural Dialogue, and the Association for Development of Humanistics Zofijini ljubimci (Sophia’s Lovers), together with other interested organizations presenting the cycle of film screenings with discussions called Dokudoc Dokumentarna obzorja (Dokudoc Documentary Horizons). In the course of this cycle, you can watch one or more documentaries and listen to the authors or other discusants every monday during these few months. Through this program we wish to encourage critical reflection on relevant philosophical, social, political, environmental, cultural and other questions, which were addressed by (Slovenian) documentary production and we might address them also ourselves privately, to discuss them together.

Ciklus Dokudoc Dokumentarna obzorja – vsak ponedeljek v Dvorani Gustaf / The cycle Dokudoc Documentary Horizons – every Monday in Gustaf Hall:
0. Rasizem za nikogar / Racism for Noone
1. Filozofija za otroke / Philosophy for the Children
2. Protesti za aktivne / Protests for the Active
3. Umetnost za odločne / Art for the Brave
4. Okolje za čuječe / Environment for the Mindful
5. Pravice za vse / Rights for All
6. Empatija za čuteče / Empathy for the Sentient
7. Identitete za razgledane / Identities for the Wordly
8. Literatura za kritične / Literature for the Critical
9. Dejstva za resnicoljubne / Facts for the Truthlovers
10. Glasba za razmišljujoče / Music for the Reasoning

Z namenom varovanja zdravja bomo v dvorani varnostno razdaljo zagotavljali z razmikom med sedeži, v prostoru bo na razpolago razkužilo za higieno rok. Na dogodku bo lahko prisotnih do 50 obiskovalcev. Na prizorišču bomo vse evidentirali. Prosimo vas, da upoštevate varnostno razdaljo in imate s seboj zaščitne maske! Priporočamo, da se dogodka udeležijo samo ljudje, ki so zdravi oziroma ne kažejo znakov okužbe dihal.

With the purpose of health protection we will guarantee the social distance with the gaps between the seats. There will be disinfectants available in the hall. There are only 50 people allowed at the event. We will be registrating presence at the venue. Please note the safety distance and bring protection masks with you! We recommend only people that are either healthy or with no sympthoms attend the event.

Napotila / Links:
http://www.gustaf.si
http://zofijini.net
http://www.dokudoc.si
http://www.dih.si/en/
https://www.facebook.com/drustvodih/
https://www.instagram.com/drustvodih/?hl=en
https://mkc.si/mb-skozi-roznata-ocala
https://www.facebook.com/mariborskoziroznataocala/
http://www.luksuz.si/video.htm
https://www.facebook.com/luksuz.produkcija
http://www.ekvilib.org/sl/
https://www.facebook.com/ekvilib.institut/
https://www.nosorogi.com/
https://www.facebook.com/marina.nosorog
http://restarted.hr/en/movies.php?recordID=198
https://www.picuki.com/profile/karmen.das
https://www.instagram.com/patricia_vulva/
https://www.picuki.com/profile/veravulva