30. 9. 2015

Ne da bi dobro vedeli kdaj…

Avtor:

»Ne da bi dobro vedeli kdaj, smo v bistvu nepripravljeni stopili v da­našnjo globalno, tako imenovano civilizacijo ‘neomejenih možnosti’, in temu primerno je naše global­no razočaranje. Vse, ekonomija, politika, zamajana možnost dela, vse, kar naj bi nas osmišljalo, celo čustva, način mišljenja, naše gledanje na svet in življenje, vse potrebuje za realizacijo in osmislitev svojih ‘vizij’ in ‘projektov’ kar naj­bolj uniformiranega, vodljivega človeka, ki pa pospešeno izgublja – ali je že izgubil? – svojo samopodobo, še zadnji preostanek spošto­vanja do samega sebe. Biti človek je vse teže. Prav kot pesnik pa sem še posebno prepričan, da bi vsak, kdor more, moral – prosto po Gregorčiču – povzdigniti svoj glas proti vsemu, kar v imenu napredka – na­tančneje rečeno, kapitala! – poha­blja naše človeško dostojanstvo.«