12. 7. 2013

Fenomenologija I

Avtor:

»Človek ni od spočetka »delovna žival«; zato ni tako, da bi imeli najpoprej, čeprav je to pogosto, pogled spuščen in da bi ga šele nato dvignili, marveč svoj dvignjeni pogled spusti, ko ga veže na pridelovanje in izdelovanje. Pogled je zdaj vezan, se pravi, ni več prost. Toda prosti čas je pred delovnim časom in šele, če vzamemo za izhodišče prav delo, se nam prosti čas začne kazati kot delovnemu času naknadni čas.«