20. 1. 2014

Človek za sebe (1947)

Avtor:

»Opozoril sem že, da je bilo usmerjanje vseh človekovih sil v delo in prizadevanje za uspeh eden od nepogrešljivih pogojev za ogromne dosežke sodobnega kapitalizma. Zdaj pa smo dosegli stopnjo, ko je vprašanje proizvodnje dejansko rešeno, in ko je najpomembnejša naloga človeštva postala organizacija družbenega življenja. Človek je ustvaril toliko virov mehanske energije, da mu ni treba porabljati vse svoje človeške moči za delo, s katerim ustvarja gmotne pogoje za preživetje. Precejšen del svoje energije bi lahko porabil za nalogo — da živi.«