25. 6. 2010 Cenzurirano

Vprašljivo odpuščanje sodelavcev Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

Sporočilo Izvršnega odbora Liberalne akademije

V Liberalni akademiji ugotavljamo, da so novice o odpustitvi kar 46 zaposlenih in drugih sodelavcev s Fakultete za humanistične študije (FHŠ) Univerze na Primorskem zaskrbljujoče. Po trenutno dosegljivih podatkih sodimo, da odpuščanje žal poteka na podlagi razlik v strokovnih in nazorskih pogledih in na podlagi razmerij moči v akademskih sporih, ki jih sicer širša javnost brez daljše razlage težje razume.

V Liberalni akademiji povsem razumemo težavni finančni položaj FHŠ. Vendar pa smo prepričani, da se je vodstvo fakultete vse prehitro zateklo k »dezinvestiranju« na področju kadrov. Odpuščanje sodelavcev, v katerih izpopolnjevanje so že bila vložena znatna javna in zasebna sredstva, niti po ekonomski plati ni utemeljeno. Odpuščanje takih kadrov, med katerimi so po dostopnih informacijah tudi številni vrhunski sodelavci in perspektivni mlajši pedagoški delavci z dobrimi ocenami študentov, je drastični ukrep, ki je razumljiv (nikoli  pa ni opravičljiv) šele po tem, ko so izčrpana vsa druga sredstva.

Drugi vidik odpuščanja, ki zadeva razlike v strokovnih in nazorskih pogledih, le-te so za humanistično področje povsod po svetu običajne, pa je še bolj zaskrbljujoč. Gre namreč za vprašanje razsežnosti akademske svobode. Vsaj doslej je veljalo, da je Univerza na Primorskem mlada visokošolska ustanova, ki goji »mediteransko širino duha« in zastopa koncepte interkulturnosti in interdisciplinarnosti. Škoda bi bilo, če bi se ta podoba, ki naj bi jo najbolj izrazito zastopala prav FHŠ, bistveno spremenila.

Pozivamo vodstvo FHŠ, da še enkrat temeljito premisli o svojih odločitvah.  Pozivamo rektorat Univerze na Primorskem, da stori, kar je v njegovi moči in pristojnosti ter, ne nazadnje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da nastali položaj na FHŠ vzame karseda resno.

Ljubljana, 25. junija 2010

Za IO Liberalne akademije

Predsednik LA

Prof. dr. Darko Štrajn