18. 9. 2009 Zofijina bodica

Šola politične pismenosti III. semester – Uvodnik

Kljub poskusom obujanja dejavnosti civilne družbe in njenih iniciativ, ne moremo reči, da je stanje na tem področju dobro. Na vseh področjih življenja na avtonomno delovanje pritiska diktat trga oziroma kapitala. Ljudje takšno stanje sprejemajo kot nekaj danega in nekritično. V tem odčitujemo upad kritičnega mišljenja nasploh oziroma pomanjkanje volje po delovanju, ki bi ga vodili razumni razlogi. Zaradi tega smo nosilci projekta in partnerji sklenili ustanoviti alternativno obliko šole (»akademije«), kjer bi s pomočjo priznanih strokovnjakov poskušali vsaj malo zajeziti opisani trend. Udeležencem ponujamo kakovostna predavanja, delavnice, filmske (filmozofske) večere, konkretne akcije itd. Cilj Šole politične pismenosti je razširjati kritično mišljenje in aktivno državljanstvo. Udeležencem šole želimo omogočiti, da bi pričeli delovati kot kritično razmišljajoči posamezniki in se aktivno vključevati v različne projekte in pobude civilne družbe (kot nosilci in soudeleženci). Tretji semester posvečamo RAZSTIRANJU IDEOLOGIJ. Namen je predstavitev ideologij na različnih področjih življenja, njihova analiza in predlaganje načinov (konkretnih akcij), kako nanje opozarjati in jim po možnosti tudi stopiti na prste. Analiza in premislek o ideologijah na različnih področjih se – če se sploh – večinoma dogajata v okviru fakultet in univerz, ki zlasti v zadnjem času same postajajo vse bolj ideološki aparati sedanjega političnega in svetovnega reda, ali pa sploh ne prestopijo svojega akademskega praga. Zaradi tega se zdi več kot potrebno oživljati debato o vzorcih mišljenja, ki določajo tudi naša dejanja, v civilno-družbenem okviru. K temu bi veljalo dodati, da golo opozarjanje na ideološka prepričanja ni dovolj. Potrebno se jih je lotiti s primernim, tj. kritičnim aparatom kritičnega mišljenja.

Urnik in ostale informacije najdete na:

http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII

Brošura: ŠPPIII (PDF)

Vabljeni!