30. 3. 2020 Obvestila

Vpliv znanosti na oblikovanje družbene zavesti

Povabilo k pripravi prispevkov za Ateistični zbornik 2019–2020

Združenje ateistov Slovenije (ZAS) je v letih 2012–2018 izdalo štiri Ateistične zbornike, po enega na dve leti. Vsi štirje zborniki so prosto dostopni v nekaterih knjižnicah in na spletni strani. V ZAS smo se odločili, da pripravimo še peti tovrstni zbornik. Zatorej vas vabimo, da prispevate k vsebini nastajajočega “Ateističnega zbornika 2019–2020”.

Tokratni Ateistični zbornik bo tematsko osredotočen na »vpliv znanosti na oblikovanje družbene zavesti«, kar bo tudi podnaslov zbornika. Jedro člankov v zborniku bo torej posvečeno znanosti in njenim raznolikim vlogam, v prvi vrsti tisti, ki se nanaša na oblikovanje družbene zavesti in nazorov ljudi.

Vse dosedanje izkušnje naše civilizacije potrjujejo dejstvo, da znanost najbolj usodno vpliva na oblikovanje družbene zavesti. V tem smislu sta znanost in tehnološki napredek smrtna sovražnika vsake zaostale družbene zavesti in hkrati njen navček, zato se vse religije z vsemi sredstvi borijo proti napredku znanosti. Pozitivno definirana pa je znanost odločujoč faktor pri formiranju družbene zavesti.

V uredniškem odboru zbornika menimo, da je najboljša profilaksa proti vsem oblikam zaostale družbene zavesti solidno javno šolstvo, katerega temelj je materialistični, na preverjeni znanosti temelječ kurikulum, brez vpliva religioznih psevdoznanstvenih doktrin, kakršne so npr. ‘inteligentni načrt’ (intelligent design) ali kreacionizem.

Kot že poprej bodo razen prispevkov, ki se bodo ne/posredno navezovali na osrednjo temo petega Ateističnega zbornika, dobrodošli tudi drugi prispevki, nanašajoči se na široko področje ateizma, sekularizma, agnosticizma, teizma, religij oz. verstev, součinkovanja med družbeno zavestjo in družbo, na vplive religij/-e na družbo in obratno, na religiozne institucije in njihove načine delovanja itd.

Razen obsežnejših, zahtevnejših, esejistično naravnanih besedil bo del zbornika namenjen tudi krajšim sestavkom in refleksijam o prej naštetem v polju filozofije, etike, prava …. V zborniku pa bo razen naštetega tudi prostor za predstavitve knjig, raznih zanimivosti in manj znanih informacij. Zastavljeni spekter zbornika je torej širok, pa ne le vsebinsko, temveč tudi oblikovno-izrazno (poleg člankov pridejo v poštev tudi pesmi, prozni sestavki, satire, aforizmi, šale, risbe, fotografije …, vse seveda v povezavi s splošno tematiko zbornika).

V zvezi z vsebino prispevkov opozarjamo, da bo – enako kot že v dosedanjih zbornikih – temeljila v prvi vrsti na dobro premišljenih, utemeljenih, razgledanih, tudi za druge ljudi preverljivih in prepričljivih razlagah, ugotovitvah, stališčih – in torej ne na predpostavkah brez ali s pomanjkljivo osnovo, na neverodostojnih domnevah, premalo prepričljivih ali neprepričljivih ‘dokazovanjih’ ipd. Zbornik ne bo namenjen samo a/teistično ipd. usmerjenim bralcem in bralkam, temveč ljudem vseh vrst prepričanj oz. svetovnih nazorov.

Prispevke za zbornik zbiramo do konca avgusta 2020. Pošljete nam jih lahko na enega od teh dveh naslovov:

– (z elektronsko pošto) ateisti.slovenije@gmail.com

– (s klasično pošto) Združenje ateistov Slovenije (ZAS), pri: Infopeka, Ob železnici 16, 2000 Maribor.

Ob prispevku navedite vaše ime in priimek ter vsaj en kontaktni podatek (e-naslov, telefon).

Za pripravo in izdajo zbornika še nimamo zagotovljenih vseh finančnih sredstev, smo pa pripravo zbornika prijavili na letošnji javni razpis Mestne občine Maribor, namenjen kulturni projektom društev in upamo na pozitivno odločitev razpisovalca. Če bomo uspeli iz različnih virov (mariborska občina, donatorji, sponzorji …) zbrati dovolj denarja, bomo avtorjem/-icam izplačali honorarje.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na zgornjem e-naslovu ali telefonsko na 030 631 369.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo!

Uredniški odbor Ateističnega zbornika 2019–2020:
mag. Vojteh Urbančič, Jože Kos Grabar, dr. Milan Ambrožič in Bogdan Škofljanc

Oznake: