4. 3. 2014 Cenzurirano

Vabilo k sodelovanju pri participatornem proračunu

Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti in nekateri pripadnikov Iniciative mestni zbor, je avgusta 2013 pripravila predlog sprememb statuta Mestne občine Maribor in Pravilnik o participatornem proračunu (PP).

Predlagane spremembe predvidevajo postopen prenos odločanja o investicijskem delu mestnega proračuna, tisti del sredstev, ki ostane po izpolnitvi vseh zakonskih obveznosti občine kar je približno 20 % proračuna, na vse občanke in občane Maribora, tako, da bi vsako leto predlagali in izbirali projekte, ki bodo uvrščeni v proračun za prihodnje leto.

Podobne prakse v tujini kažejo, da tovrstni načini odločanja omogočajo več transparentnosti, manj korupcije, več zaupanja v politiko, bolj povezano lokalno skupnost in tudi večjo gospodarsko rast.

Predlog sprememb prav tako predvideva zmanjšanje števila mestnih svetnikov, nezdružljivost funkcije mestnega svetnika s članstvom v nadzornih svetih občinskih zavodov in druge spremembe.

Delovna skupina je pripravljeno gradivo avgusta 2013 predala županu MOM, ki je sicer zagotovil, da predloge podpira, vendar vse do marca 2014 ni naredil ustreznih korakov k njihovi implementaciji.

V Iniciativi mestni zbor smo se zato odločili, da bomo poskušali spremembe uveljaviti po drugi poti.
S pobudo za participatorni proračun želimo prebivalke in prebivalce Maribora pred prihajajočimi lokalnimi volitvami informirati o prednostih, ki jih prinaša tovrsten proces upravljanja mesta. Cilj pobude je izgradnja večinske podpore predlogu in ustvarjanje javnega pritiska na nosilce oblasti.
Zavedamo se, da tovrstne akcije ne moremo izpeljati sami, lahko pa jo izpeljemo vsi skupaj. Zato vabimo vse enako misleče organizacije in posameznike, da se nam pridružite ter po lastnih močeh prispevate k uspehu pobude.

Pobudi so se poleg Iniciative mestni zbor že pridružili Gibanje 29. Oktober, Društvo Zofijini ljubimci, Plesna izba, Pekarna Magdalenske mreže, Radio Marš, Združenje CAAP in njeni člani (Mariborska kolesarska mreža, Združenje Rizom, Kooperativa Peron, Zadruga Dobrina, Društvo Varuhi semen, Združenje Frekvenca) ter posamezniki iz zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti.

Kako lahko prispevate

V nadaljevanju so naštete aktivnosti, s katerimi lahko prispevate k uspehu pobude. Vse aktivnosti bodo koordinirane in izvedene v sodelovanju z ostalimi sodelujočimi organizacijami.

1. Pomoč pri izdelavi promocijskega materiala

Iščemo oblikovalce, fotografe, ilustratorje in snemalce, ki bi sodelovali pri izdelavi promocijskega materiala, kot so npr.: snemanje kratkih filmčkov, izdelava animacij, izdelava informativnih plakatov, fotografiranje, ilustriranje, …

2. Promocija participatornega proračuna na spletnih straneh, na socialnih omrežjih (npr. Facebook profilih), po spletnih adremah in v prostorih organizacij

Organizacije lahko k uspehu pobude prispevajo z:

– objavo bannerja na spletni strani;
– objavo teksta o PP na spletni strani;
– obveščanjem o dogodkih v zvezi s PP na spletu, po info kanalih (mailing liste) in v prostorih organizacije (letaki, plakati);
– redno objavljanje pozivov za podpisovanje na FB, Twitter, … (npr. trikrat tedensko);
– koordinirano objavljanje promocijskega materiala na FB, Twitter (animacije, ilustracije, filmčki, …);
– tiskan promocijski material (brošure, plakati, …), ki bo na voljo v prostorih organizacije.

3. Organizacija predavanj o participatornem proračunu za člane/uporabnike organizacije in za širšo javnost v prostorih organizacije

4. Zbiranje podpisov podpore pobudi

Člani in/ali prostovoljci organizacije zbirajo podpise podpore po različnih lokacijah v mestu. Za enkrat so predvidene vsaj 3 lokacije, kjer prostovoljci vsak dan od 10.00 do 15.00 pozivajo občane k podpisu.

V kolikor bi pri aktivnostih želeli sodelovati, nam to prosim sporočite na e-mail naslov: info@imz-maribor.org do petka, 28. 3. 2014. Dopišite tudi, na kakšen način boste sodelovali.

Lep pozdrav!

Delovna skupina za participatorni proračun