24. 3. 2017 Predavanje

Stanje in potenciali zadružništva

Predavanje dr. Karoline Babič z naslovom »Stanje in potenciali zadružništva«, ki je potekalo na III. gimnaziji Maribor.

Prezentacija (PDF)

Zadružništvo je razvojna priložnost za bolj vključujočo in pravično družbo ter za bolj kvalitetno življenje ljudi v različnih okoljih. Zadruge skrbijo za lokalni razvoj zapostavljenih območij, si prizadevajo za socialno vključitev ranljivih skupin, praviloma ne selijo proizvodnje na območja z nižjo ceno delovne sile ter so bolj trajnostno in trajno naravnane kot ostala podjetja. V svetu je skoraj milijarda ljudi članov kakšne zadruge, več kot 250 milijonov ljudi je zaposlenih v zadrugah, zadruge delujejo na vseh gospodarskih in družbenih področjih. V Evropi je vsak peti prebivalec član kakšne zadruge, 4 milijone Evropejcev je zaposlenih v zadrugah. Zadružništvo torej ni neka marginalna zgodba, temveč močno svetovno alternativno gibanje, ki relevantno spreminja družbo in uspešno zrcali slabosti kapitalizma že od njegovih zgodnjih industrijskih obdobij v 19. stoletju. Zadruge so živa, delujoča alternativa.

Dr. Karolina Babič, po poklicu filozofinja, je tako teoretsko kot praktično predana raziskovanju in razvoju alternativnih družbenih in ekonomskih praks. Njeno delo se giblje od praktičnega in konkretnega razvoja zadružništva, družbenega inoviranja ter socialne ekonomije nasploh do teoretskega zanimanja za razmerja med etiko, politiko in ekonomijo ter teoretskih podlag novih ekonomskih praks in nazaj v prakso.