25. 1. 2017 Cenzurirano

Sprejem novele zakona o tujcih bo pokazal, ali stopamo na pot avtokratskih režimov

V Alternativni akademiji smo ogorčeni na vladnim predlogom novele zakona o tujcih, ki ga obsojajo tudi številni mednarodni pravni strokovnjaki s področja azilne politike, tuje in domače nevladne in humanitarne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic, Unicef, komisar in sekretar za človekove pravice pri Svetu Evrope ter številni drugi.

Zato slovensko vlado rotimo, da nesprejemljivo in škandalozno novelo zakona o tujcih nemudoma umakne, poslance Državnega zbora pa, da glasujejo proti njenemu sprejemu. Prepričani smo, da je predlagana novela namenjena le mehaničnemu zapiranju meje pred begunci iz neracionalnega strahu pred njihovim vstopom in da pri tem grobo krši številne mednarodne zakone in predpise, še zlasti Ženevsko konvencijo o statusu beguncev in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Tudi zadnja kompromisna inačica »približevalnega predloga« ne odpravlja skoraj nobenega očitka zakonu, ne uvaja individualne obravnave prosilcev na način, ki bi bil ustrezen in bi ti imeli na razpolago pravna sredstva, denimo možnost pritožbe. Jemanje pravic beguncem in prosilcem za azil razumemo kot protiustavno dejanje, pri katerem se vlada obnaša, kot da smo stopili v izredne razmere in je zato jemanje pravic in svoboščin lahko svobodnejše in legitimno. Toda takšnih razmer, v katerih bi se znašli, pač ni. Kot v trenutkih resnice priznavajo celo vladni predstavniki, se omenjeni zakon sprejema »na zalogo«, množice beguncev na naših mejah pa preprosto zaenkrat sploh ni. Čeprav predlog zakona predvideva določene izjeme, ki beguncem omogočajo vstop v državo, za nevarno in popolnoma nedorečeno ocenjujemo krepitev vedno večjih policijskih pooblastil pri presoji zdravstvenega stanja, podvrženosti mučenju, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju glede države, v katero bi bil napoten, saj policija na meji ni usposobljena za takšne presoje in jih ni zmožna izvajati.

Že večkrat smo javnost opozorili na nedopustno postavitev žice in ograj na državnih mejah in z nesorazmernostjo ravnanj se strinja tudi predsednik Borut Pahor, ko se je pred tednom zavzel za njihovo odstranitev. Predsednik republike pa tukaj, kakor smo že pokazali v pretekli izjavi, s svojim predlogom ni samo v neposrednem protislovju z vladno idejo po ravnanju v skladu z logiko izrednih razmer, za katero navijata predvsem premier in notranja ministrica, ampak strahovito zanika tudi samega sebe: kot vrhovni poveljnik obrambnih sil in tudi član Sveta za nacionalno varnost očitno podpira novelo zakona o tujcih, obenem pa mu v isti sapi ni težko navijati za odstranitev žičnate ograje!

Kolektivna psihoza in ustvarjanja fašistoidnega populizma proti beguncem ima v Evropi in zunaj nje nesporno veliko svojih zgledov, zadnjega v novo izvoljenem predsedniku Združenih držav Amerike. Vendar želimo opozoriti na dramatičnost približevanja vladajoče stranke stališčem (tudi) slovenske desnice: predstavniki slednje se kot po tekočem traku strinjajo z ukrepi vlade, čeprav so v opoziciji in ji sicer skoraj vselej nasprotujejo. Pri tehtanju odgovornosti vladajoče koalicije ne gre spregledati niti udeležbe preostalih dveh partnerjev, npr. socialnih demokratov, ki v skladu s svojo preizkušeno politično taktiko ne stopajo v ospredje v ničemer: posebej ne poudarjajo, da sporno novelo zakona podpirajo, kar so ministri te stranke seveda storili, v obrambo človekovih pravic in solidarnosti do beguncev pa tudi niso zmožni povedati ničesar oprijemljivega in nedvoumnega.

V društvu Alternativna akademija smo prepričani, da se v Sloveniji danes piše naša skupna prihodnost: ali bomo krenili po poti ukinjanja pravic zaprosilcev za azil, se požvižgali na mednarodne pogodbe in človekove pravice ter s tem stopili na pot avtokratskih režimov, ali pa bodo morda le zmagali razumnost, empatija, solidarnost in spoštovanje načel pravne države.

Predsednik društva Alternativna akademija

prof. dr. Darko Štrajn

Oznake: