29. 12. 2017 Obvestila

Pregled dejavnosti Zofijinih za obdobje 2017/18

Pred vami je seznam aktualnih, predvidenih in bolj ali manj zaželenih dejavnosti društva Zofijini ljubimci za obdobje 2017/18.  Za morebitno sodelovanje v kateri od predstavljenih dejavnosti, kakšno pripombo ali komentar, nam lahko pišete na mail naslov: zofijini@yahoo.com ali zofijini@gmail.com.

Če ima kdo še kakšno idejo, ki jo je pripravljen razviti in izvajati v sklopu društva,  je dobrodošel to povedati in na kratko koncipirati samo izvedbo. Seznam preteklih in tudi še aktualnih projektov najdete na povezavi: http://zofijini.net/projekti/.

Vabljeni k sodelovanju!

0. Pridobivanje sredstev

Za financiranje določenih programov in samo delovanje društva so potrebna določena sredstva. Ta lahko pridobivamo iz raznih rednih razpisov občine in države ter s pobiranje članarine, prispevkom iz dohodnine in raznimi donacijami. Če kdo izvaja kak zahtevnejši projekt, ki zahteva izdatnejšo financiranje, mora za to poiskati ustrezen razpis.

Stroški golega obratovanja društva znašajo okoli 500€ na leto (vodenje računa, prispevki za vzdrževanje prostora, spletno gostovanje itd.). S prispevki iz dohodnine, članarinami in dragimi donacijami, smo v preteklem letu zbrali okoli 300€. Na mestu je torej poziv, da tisti člani, ki to zmorete, plačate letno članarino (priporočeno je 20€, a lahko prispevate toliko koliko zmorete), simpatizerjem in podpornikom društva pa velja poziv in vabilo k prostovoljnim prispevkom.

V društvu dajemo veliko poudarka tudi raziskovanju alternativ – eksperimentiranju, komplementarni ekonomiji (interna valuta, menjava, časovna banka itd.), kar bi tudi v prihodnje želeli nadaljevati in morda vse skupaj še nadgraditi, tako bi lahko na neki točki in na določen način delovanje društva ločili od monetarne odvisnosti.

Povezava:
http://zofijini.net/donacije/

Pomoč je potrebna!

1. Predavanja, pogovori, delavnice, redna srečanja

Zofijini smo tradicionalno pripravljali serije predavanj, pogovorov. Večeri so bili v preteklosti osrednja dejavnost našega društva in priložnost za redna srečanja članov in simpatizerjev.

V zadnjem času smo ostali le pri občasnih družabnih srečanjih v bolj ali manj ožjem krogu in občasni so-organizaciji predavanj z organizacijami, ki so pri tem uspešnejše, kot so Infopeka, Salon, III. gimnazija, Gimnazija Ptuj itd.

Povezava:
http://zofijini.net/zofijini-dogodki/

Pomoč je potrebna: Če bi se želel kdo angažirati pri pripravi kakšne nove serije dogodkov, bo potreboval pomoč pri širjenju informacij, pripravi poročil iz vsakega od srečanj, zvočnem in/ali video snemanju dogodkov, kontaktu z mediji, udeležbi na dogodkih, aktivni participaciji itd.

2. Prevajalska praksa

Prevajalska praksa že nekaj let poteka na relaciji med Zofijinimi ljubimci in oddelkom za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Mariboru. Predmet prevodov so razni »open source« filmi in teksti, ki do sedaj še niso bili prevedeni v slovenščino. Vsa prevedena dela so prevajana v študijske namene in za javno uporabo nosijo licenco »Creative Commons«.

Število novih prevodov smo v zadnjih letih namenoma znižali, kar nam omogoča, da počasi čistimo arhiv še nepregledanih in neobjavljenih prevodov. Večino dela tako zdaj poteka na segmentu pregledovanja in popravljanja že obstoječih prevodov. Ker gre za veliko količino  teh besedil, bi pri tem še potrebovali pomoč.

Povezave:
Prevedena besedila so objavljena na naslednjih povezavah:
www.zofijini.net (različne rubrike),
https://postaja.wordpress.com,
https://tehtnica.wordpress.com,
http://www.podnapisi.net/ppodnapisi/search/sA/30803 (podnapisi), https://www.opensubtitles.org/sl/search/sublanguageid-all/iduser-527678  (podnapisi).

Pomoč je potrebna! Pomoč je zaželena pri pregledovanju in urejanju že prevedenih tekstov in pri sugeriranju besedil, ki bi si zaslužila prevod in objavo v slovenščini (velja tudi obratno v angleščino ali nemščino).

3. Online časopis

Online časopis je platforma za spletno ali tiskano periodiko. Ta projekt se povezuje tudi s prevajalsko prakso, ker je kar nekaj prevedenih besedil mogoče objaviti (tudi) v tem sklopu. Še vedno pa pri objavi najbolj računamo na študentske prispevke, kot so seminarske in druge naloge, ki so nastale tekom študija filozofije in drugih sorodnih družboslovnih ved.

Vabilo velja vsem bivšim in aktualnim študentom, da svoje seminarske in druge naloge, ki so nastale tekom študija, na ta način objavijo na spletu.

Povezava:
http://zofijini.net/online-casopis/

Pomoč je potrebna: Iskanje, urejanje novih besedil in objava. Urednikovanje in oblikovanje…

4. Podcast in oddaja na MARŠ-u

Zofijini že vse od leta 1996, v  različnih oblikah in občasnimi krajšimi premori, za radio MARŠ pripravljamo oddaje in prispevke o humanistiki. Objave na radiju MARŠ kombiniramo s posnetki in »podcasti« z naše spletne strani www.zofijini.net. Občasno še vedno produciramo tudi podcast s humanističnimi vsebinami.

Na MARŠ-u je ponovno odprt termin za redno humanistično oddajo, vendar zanjo potrebujemo sodelavce, ki bodo pripravljali besedila in druge prispevke. Za tehnično podporo je zaenkrat poskrbljeno, a je pomoč tudi v tem primeru zaželena.

Povezave:
http://zofijini.net/oddaje/;
zadnja tovrstna oddaja: http://zofijini.net/oddaja-16-12-2015/ ,
Zofijini na MRAŠu: http://www.radiomars.si/info/zofijini-ljubimci

Pomoč je potrebna: pri pripravi prispevkov, po možnosti tudi snemanje in tehnična obdelava posnetkov.

5. Sekcija UTD

V sredo, 20. januarja 2010, se je v Ljubljani sestala skupina zagovornikov uvajanja sistema UTD v Sloveniji. Poleg razpravljanja o prednostih in slabostih takšnega načina pravičnejše razdelitve družbenega bogastva so se posvetili zlasti preučevanju možnosti uresničitve tega načrta. Ker pa je to dokaj zahtevna problematika, ki je ni mogoče rešiti brez temeljitih in tehtnih preučevanj in raziskav, so se odločili, da bodo svoje delovanje v bodoče usklajevali kot posebna dejavnost društva za razvoj humanistike Zofijini ljubimci iz Maribora.

Išče se nekdo, ki bi prevzel koordinacijo sekcije. Pomoč je zaželena tudi pri pripravi in objavljanju prispevkov na podstrani UTD.

Povezavi:
http://utd.zofijini.net/,
FB: https://www.facebook.com/groups/105487814988/

Pomoč je potrebna: Pri širjenju in promociji ideje, pridobivanju novih članov in podpornikov, pisanju prispevkov, obstaja tudi želja, da bi o tem posneli kratki film itd…

6. Časovna banka in alternativna ekonomija

Časovna banka je baza, ki beleži in spremlja kroženje in porabo časovne menjave v skupnosti, ki sodeluje na ta način. Menjave potekajo po principu – jaz tebi ti njej, ona meni in tako naprej vse do meja tistih, ki se odločimo za članstvo v banki. Časovna banka omogoča aktivno povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanj po storitvah, znanju in spretnostih; je neke vrste »časovna posredovalnica« ali »menjalnica«. Osnova tovrstnega skupnostnega sodelovanja ali menjave je pravilo, da vsa znanja in vse spretnosti vrednoti oziroma ceni enako – ena ura dela je enaka eni uri dela! Opravim delo, ker ga znam in ker me veseli, na podoben način drugi meni opravi delo, ki ga sam ne zmorem, ne znam.

Projekt sodi v kategorijo alternativnih ekonomskih praks, kar pomeni, da za delovanje potrebuje »skupnost«. Še vedno poskušamo navdušiti ljudi in katere od bolj aktivnih, tem eksperimentom naklonjenih organizacij. V Sloveniji sicer tu in tam obstaja nekaj lokalnih izpostav, ki poskušajo delovati na ta način, a imajo vse podobne težave in so tako ali drugače vedno na meji med »biti in ne biti«.

Ob časovni banki obstaja še cela vrsta podobnih alternativnih ekonomskih praks, ki bi jih, ob združevanju še s kakšno aktivistično skupino, prav tako lahko preizkusili. Nekaj podobnega se na konceptu Zadrug že dogaja s projektom Infopeke »Združimo se« (http://zdruzimose.infopeka.org). Tovrstne ideje bi lahko nadgradili v smeri notranje organizacije po principih alternativne ekonomije.

Povezava:
http://zofijini.net/casovna-banka-maribor/

Pomoč je potrebna: Vzpostavitev portala, administracija portala, promocija koncepta po raznih slovenskih krajih, povezovanje z interesenti za izvajanje del, prirejanje skupnostnih dogodkov, ki so namenjeni povezovanju članov itd..

7. Video produkcija – filmi o filozofiji

Obstaja kar nekaj idej (ideja za dokumentarni film o slovenskih medijih, kratki film o UTD, v pripravi je še vedno kratki film o Heraklitu, obstaja ideja za kratke filme o filozofiji itd.). So pa dobrodošle tudi druge ideje. V sodelovanju z MKC-jem je na voljo vsa potrebna oprema.

Ob sorazmernem uspehu de Bottonove kratke ekskurzije v filozofijo vsakodnevna, obstaja zamisel, da bi za študijske namene (filmi, ki bi pri razumevanju pomagali dijakom in študentom ter seveda drugim zainteresiranim) izdelali kratke (5. do 15. minutne filme) o različnih filozofih in filozofijah, ki bi jih potem lahko uporabili kot iztočnice za poučevanje. Pri zasnovi nam je lahko v pomoč (stripovska) serija Introducing (http://www.introducingbooks.com/).

Povezava:
http://zofijini.net/kategorija/zofijino-oko/

Pomoč je potrebna: Išče se vse, ki jih veseli delo s kamero in na sploh filmsko ustvarjanje – tudi zgolj teorija. Pomoč pri pisanju scenarijev, pripravi snemalne knjige in sami izvedbi filmov (snemanje, montaža itd.)

8. Založništvo E-knjig in zvočnic

Gre za poskus objavljanja knjig v elektronski obliki. Dejavnost se navezuje na delo v sklopu prevajalske prakse in ima bolj ali manj tudi podobne zahteve glede del in nalog.

V sklop založniških dejavnosti spada tudi ideja o zvočnicah oz. zvočnih knjigah, ki bi jih želeli posvetiti nekaterim klasikam filozofije. Za prvi tovrsten projekt smo se odločili za izbrane odlomke Platona. Iščemo ustrezen razpis, saj smo računali, da bi cena spodobno narejene zvočnice znašala nekje okoli 10000€.

V sklopu naše spletne strani poskušamo razvijati idejo, ki jo izvirno neguje portal LibriVox. LibriVox ponuja brezplačne zvočne knjige, ki so že v javni domeni.

Za objavo v elektronski obliki, je predvsem zaradi pomanjkanja kadra, na čakanju še nekaj zanimivih knjižic.

Povezavi:
http://zofijini.net/kategorija/publikacije/,
http://zofijini.net/oddaje/

Pomoč je potrebna: Pregledovanje in urejanje že prevedenih tekstov za objavo, iskanje in pisanje ustreznih razpisov, kvaliteten glas in bralec za snemanje zvočnic itd..

9. Vzdrževanje spletne strani in drugi spletni projekti

Internetna stran Zofijini ljubimci ima plemenito poslanstvo – osveščanje javnosti na področju humanistike in filozofije ter posredovanje tehtne pisane besede. Zofijini ljubimci uporabljamo stran kot medij za objavo naših razmišljanj, pa tudi za obveščanje o delovanju društva in nam sorodnih organizacij. Ob osrednji strani skrbimo še za nekaj občasnih, specifičnim tematikam posvečenih blogov in strani:

Svetovni dan filozofije
http://www.danfilozofije.net/,
In Media Res
https://vezjak.com,
Humanistična postaja
https://postaja.wordpress.com/,
Oglaševanje na tehtnici
http://tehtnica.wordpress.com/

To je redna in precej nezahtevna dejavnost, za katero potrebujemo predvsem pomoč pri predlogih kaj in kako objaviti. Potrebovali bi pa pomoč na socialnih omrežjih. Predvsem pri širjenju določenih prispevkov, informacij itd. Del tega je tudi mesečna Okrožnica, ki jo posredujemo na okoli 2000 spletnih naslovov in vsebuje objave in najave preteklega meseca. Trenutno našo osrednjo stran obišče okoli 5000 ljudi na mesec, vsaj še enkrat toliko pa tudi naše druge spletne projekte.

Povezavi:
http://zofijini.net,
http://zofijini.net/blogi/

Pomoč je potrebna!

9a. Učilnica

Na podstrani “Učilnica” pregledno in premišljeno zbiramo gradiva in vaje, ki lahko koristijo tako učiteljem kot učencem pri poučevanju in spoznavanju različnih humanističnih vsebin, s prav posebnim poudarkom na etiki in filozofiji. Gradiva so primerna za uporabo na ravni osnovne in srednje šole, koristna pa so lahko tudi študentom. Dobrodošli so komentarji, predlogi za popravke in dodatna gradiva, ki jih lahko oddate na katerega od naših elektronskih naslovov. Učitelji s tem, ko oddajo gradiva, tvorno prispevajo h kakovostni rasti strani in razpravi o didaktičnih in drugih problemih s področja filozofije vzgoje.

Trenutno največ delamo na vajah za FZO, je pa zaželena pomoč tudi pri drugih vsebinah.

Povezava:
http://ucilnica.zofijini.net/

Pomoč je potrebna: Oblikovanje, sestavljanje in zbiranje vaj in nalog, ki so primerne za osnovno in srednjo šolo, promocija in širjenje vaj za uporabo med učitelji itd..  

9b. Forum

Stran Filozofi označuje predvsem slovenski filozofski forum, spletno vozlišče namenjeno filozofskim razpravam kot tudi kritičnemu in ustvarjalnemu mišljenju nasploh.

Povezava:
http://www.mislec.net/

Pomoč je potrebna: Pomoč pri redni aktivnosti vseslovenskega filozofskega foruma. Ob tem je zaželena tudi pomoč pri ustvarjanju, urejevanju slovenske baze filozofskih pojmov na Wikipediji.

10. Filozofija za otroke in druge generacije

Filozofsko raziskovanje z otroki oziroma filozofija za otroke je program, ki ga je v šestdesetih letih začel v ZDA razvijali Mathew Lipman, sprva zgolj zato, da bi spodbujal otroke k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, da bi torej razvijal tisto, čemur se danes pri nas reče višje kognitivne ravni. Poleg tega neposrednega cilja, ki je v skladu z običajnimi splošnimi cilji izobraževanja in ustaljenimi šolskimi politikami, program izhaja iz prepričanja, da so otroci po naravi filozofi, saj se znajo od malega pristno čuditi in spraševati o svetu okrog sebe. Da tega v neki starosti ne počnejo več, so krivi odrasli, ki ne vedo, kaj bi počeli z množico njihovih nenavadnih vprašanj. Pa za razmislek o njih ni potrebna visoka inteligenca ali poseben talent, le pripravljenost uporabljati lastno pamet in biti odprt za vprašanja, ki se nam zastavljajo.” (Povzeto po “Filozofija za otroke” – dr. Marjan Šimenc)

To je eno tistih področij, ki si trenutno najbolj zaslužijo pozornost. Posebej v sklopu dneva filozofije se zdi, da smo uspeli nekaj malega premakniti. Naredili smo FB skupino, v kateri se zbirajo učitelji FZO (na žalost še vedno premalo aktivni), mail bazo zainteresiranih, interaktivni seznam šol, ki izvajajo FZO, pripravlja se konferenca na temo FZO in predvsem iščemo projekte in povezave, ki bi lahko pomagali pri širjenju FZO v Sloveniji.

Navezali smo stike z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer se ravno dogovarjamo za kakšno od oblik sodelovanja. Ideja je, da poskušamo pripraviti kak program filozofije za starejše, pri čemer izhajamo iz vaj, ki jih pripravljamo za otroke. Dobrodošel bi bil kak upokojeni profesor filozofije (po možnosti v Ljubljani, kjer je trenutno največ zanimanja za tak program, a seveda ni nič narobe, če bi poskusili tudi kje drugje v Sloveniji, a bo gotovo težje).

Povezave:
http://zofijini.net/oko_fzo/,
Dan filozofije: http://www.danfilozofije.net/dejavnosti/fzo/,
Učilnica: http://ucilnica.zofijini.net/category/otroke/,
FB: https://www.facebook.com/groups/683225978482334/

Pomoč je potrebna: Pomoč pri promociji ideje po različnih šolah, pripraviti predstavitve po osnovnih šolah in na ta način pritegniti zanimanje učencev in učiteljev. Posebej dobrodošli so pedagogi, ki imajo namen poučevanja v OŠ, morda organizacija posebnih delavnic za otroke izven njihovega šolskega časa, delavnice za pedagoge… Pri filozofiji za starejše so vabljeni vsi, ki bi utegnili kdaj pripraviti kak tak tečaj, delavnico ali morebiti izvajati kakšno redno daljšo dejavnost. Vabljeni tudi tisti, ki jih zanima področje skrbstva itd..

11. Sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami v Mariboru

Občasno sodelujemo z Infopeko (in njenimi prostovoljci), tukaj je še nekaj drugih organizacij, s katerimi smo tako ali drugače v stiku: GT22, Pekarna, Društvo za razvoj filmske kulture, Salon, Kibla, Tkalka, Živa dvorišča, ZaŽivali!, MKC, MARŠ, Filozofska fakulteta itd…

NVO v Mariboru se poskuša povezati in morda bi pri tem lahko sodelovalo tudi naše društvo.

Povezava:
http://www.novimaribor.com 

Pomoč je potrebna: pri navezovanju stikov in organizaciji morebitnih sodelovanj.

12. Mediazofija – Projekt Medijsko izobraževanje – Šola medijske pismenosti

Že leta 2012 smo Zofijini zastavili program, ki smo ga poimenovali »Mediozofija« (lat. medium – posredovati, gr. sophia – modrost), katerega namen je aktivna kritična obravnava »posrednikov« med posameznikom, družbo in svetom. Skozi analizo teh posrednikov ali medijev, si v jedru procesa zastavljamo tri ključna vprašanja: kaj, kdo in kako.

Projekt je še vedno aktualen, le da se prvi poskus ni izšel po predvidevanjih. Šlo je za serijo srečanj pod delovnim podnaslovom – »O posredovanem svetu«, in koncept, ki je zamišljen po formi filmozofskih večerov – film + predavanje in/ali pogovor. Pogledamo film (povprečno med 50 in 60 minut), sledi pogovor z gosti ali publiko (morda v obliki filokafeja). Za zmanjševanje morebitnih stroškov je za določene goste (sploh tiste iz Lj. in drugje) možnost uporabe skypa…

Predlagan program vsebin in filmov:
Not Just a Game (šport)
Codes of Gender, The (spol)
Consuming Kids (oglaševanje)
Dreamworlds 3 (videospoti)
Mean World Syndrome, The (nasilje)
Mickey Mouse Monopoly (risanke)
Class Dismissed (delavski razred)
Price of Pleasure (pornografija)
Tough Guise (moško nasilje)
Blind Spot (kriza)
Militainment (vojna)
Reel Bad Arabs (rasizem)
War Made Easy (vojna)
Advertising & the End of the World (oglaševanje)
Behind the Screens (Hollywood)
No Logo (marketing)
The Light Bulb Conspiracy (načrtno zastaranje, potrošništvo)
Vivir la Utopia (anarhizem, španska revolucija)
We. Featuring the words of Arundhati Roy (Arundhati Roy)
Ilha das Flores (revščina, potrošniška družba)
Capitalism and Other Kids Stuff (kapitalizem)
Kakorkoli od Curtisa (HyperNormalisation)
Vse je remiks (avtorske pravice, ustvarjalnost)
Performance Live – Why It’s Kicking Off Everywhere (aktualno politično stanje, revolucije, upor, anarhizem)
German Concentration Camps Factual Survey (holokavst)
La Commune (Watkins – pariška komuna, revolucija, anarhizem)
Ways of seeing (Berger – umetnost, estetika, marketing)
La Société du spectacle (Debord, potrošništvo, upor)

Na področju kritike medijev smo že uveljavljeni, zato bi lahko oblikovali t.i. Mediozofsko šolo (nekaj podobnega zamisli o Media Watch). Šlo bi za to, da bi k sodelovanju povabili različne medijske producente (blogerje, novinarje itd.), ki bi jim omogočili, da o njihovih izbranih vsebinah na javnih srečanjih debatiramo in jim ponudimo tudi določeno strokovno mnenje. Na ta način lahko razvijamo medijske producente, katerih dela lahko potem izpostavimo tudi na naši strani in drugih nam dostopnih medijih (MARŠ itd.).

Povezave:
http://zofijini.net/mediozofija/,
http://zofijini.net/predavanja_mediozofija/,
http://zofijini.net/wp-content/uploads/2013/08/Mediozofija.pdf

Pomoč je potrebna!

12a. Kritično branje slovenskih medijev

Predlog za delavnico kritičnega branja Večera ali katerega drugega medija, tekstov… Morda kot pomoč in delavnica za ustvarjanje novih kritičnih piscev. To je bila ena osnovnih poslanstev društva na začetku, zato se zdi pomembno, da se prizadevanja v tej smeri obnovijo.

Iščejo se predavatelji, ki pripravijo analizo kakšnega od prispevkov. Zadevo lahko zastavimo tudi v obliki večih delavnic, ki so v nadaljnjih izvedbah lahko namenjene tudi drugim slovenskim medijem. Za uspešnost izvedbe je nujno, da se povežemo z določenimi progresivnimi novinarji, pisci, ki lahko pomagajo… Projekt je v sorodu s projektom mediazofije.

Povezava:
https://vezjak.com

Pomoč je potrebna!

12b. Speculum

Speculum je latinski izraz za zrcalo. Namen projekta je enostaven: z igrivo (medijsko) manipulacijo nastaviti ogledalo akterju in ga ozavestiti za »faux pas«, ki si ga je privoščil. Projekt ima za namen medijsko, državljansko, politično ozaveščanje ljudi na način, da problematizira njihovo nemoralno, neargumentirano, nepremišljeno početje. »Kontekstualizacija« zgodbe se delno skriva v dodanih napotilih, sicer pa bi v drugem delu v vsaki tovrstni akciji razložili, v čem je bila skrita poanta prvega dela. Gre za projekt medijskega itd. ozaveščanja s »pridržanjem zrcala« z namenom, da se sami akterji ozavejo, kaj počnejo, kar bodo storili, če se bodo videli v ogledalu. Za to pa bomo poskrbeli mi. Akcije lahko vključujejo tudi lepljenje plakatov, posamezne performanse, izdelavo kratkih filmov, posamezne akcije, seveda pa predvsem izdelavo besedil.

V sodelovanju s projektom Oglaševanje na tehtnici.

Povezavi:
http://www.zofijini.net/speculum.html,
http://tehtnica.wordpress.com/

Pomoč je potrebna: Ker gre za satirično rubriko, potrebujemo ljudi s smislom za humor. Del rubrike ima namen vzpostaviti slovensko različico Ad Busters – grafično in vsebinsko bi parafrazirali in sprevračali slovenske marketinške akcije. Potrebujemo: domišljijo, kreativnost in osnovno znanje Photoshopa…

13. Druženja z »Zofijo«

To je ideja za organizacijo posameznih srečanj, ki bi imela potencial povezovanja in širjenja humanistične ideje. Tega že vse od začetka počnemo premalo.

Predlogi:
Kolesarjenje po dravski dolini (organizirana rekreativna vožnja),
pohodništvo – nedeljski sprehod po Pohorju in okolici. Za to že obstaja skupina na FB: https://www.facebook.com/groups/867216193436393/,
veganski pikniki,
občasna športna druženja (nogomet, košarka..)
itd…

Pomoč je potrebna: Organizacija, koordinacija…

14. Miselni kotički

Vzpostavitev prostora za oddih in misel v centru mesta, kjer se lahko ljudje usedejo, dobijo zastonj kakšno pijačo (voda iz pipe), si vzamejo kakšno humanistično literaturo in se v miru pogovarjajo med seboj ali ukvarjajo sami s seboj…

Morda lahko pridobimo kak razpis, s katerimi bi lahko to uresničili? Občino bi morali prepričati, da nam odda kak prazen prostor v mestu, stroške obratovanja pa bi pokrivali s kakšnim razpisom ali donacijami. Zadevo lahko zastavimo tudi kot sodelovanje z več društvi, kot je recimo Bukvarno (na voljo bi bile knjige in druga literatura s področja humanistike, plačilo pa bi bilo prostovoljno itd…)

Pomoč je potrebna: Razvijanje ideje…

Oznake: