5. 3. 2008 Okrogla miza

Okrogla miza o znanosti

Študentsko politološko društvo Polituss

Študentsko politološko društvo Polituss vas vabi na okroglo mizo o znanosti, ki bo v sredo, 5.3.2008, ob 19.00 v predavalnici 21 na Fakulteti za družbene vede.

Okrogla miza o znanosti bo smiselno nadaljevanje predavanja dr. Saše Dolenca o povezljivosti naravoslovja in družboslovja. Na njej bomo v razširjeni zasedbi debatirali o podobnih vprašanjih, a se jih bomo spričo drugačnega tipa dogodka, lotevali na malce drugačen način. Gostje bodo govorili o lastnih izkušnjah in razmišljanjih, ki so se jim porajala glede razmerja med naravoslovjem in družboslovjem. Predvsem pa o možnostih morebitne povezovalne vloge, ki bi jo lahko oziroma bi jo morala v zvezi s tem igrati politika in politologija.

Izhajali bomo iz predpostavke, da vsako novo znanstveno odkritje ne vstopa v prazen prostor, temveč je v ključni meri zaznamovano s politično voljo in družbenimi okoliščinami v katere vstopa. Na ta način bomo poskušali opozoriti na mit o popolnoma nevtralnem naravoslovju, ki deluje po strogo objektivnih kriterijih.

Kritični pa bomo tudi na drugi strani, danes namreč ni več skrivnost, da je družboslovna produkcija v veliki meri podrejena povsem konkretnim zgodovinskim okoliščinam v katerih nastaja in pri tem velikokrat igra apologetsko vlogo.

Na ta način bomo poskušali vsaj malce odstreti kompleksno in večplastno razmerje med različnimi področji človeškega raziskovanja in smiselnost celovitega, interdisciplinarnega pristopa. Obenem pa bomo tudi ob tej priložnosti, na konkretnem primeru Bolonjske reforme, opozorili na nesmiselnost ločevanja in pretirane specializacije. V tem primeru namreč lahko govorimo o načrtnem ločevanju kot rezultatu politične odločitve.

Gostje: Mišo Alkalaj, Luka Omladič, Pavle Gantar

Vljudno vabljeni!