29. 3. 2007 Predavanje

»Interpretacija športa skozi psihoanalizo«

Avtor:

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na predavanje mag. Romana Vodeba z naslovom »Interpretacija športa skozi psihoanalizo«, ki se bo odvijalo v četrtek, 29. marca 2007, s pričetkom ob 18.00 uri v Kulturnem inkubatorju na Koroški c. 18 v Mariboru.

»Športno igro (šport) je smiselno obravnavati kot neko manifestno formo, ki pa ima, kar je v spoznavno-teoretskem smislu bistveno, svojo latentno plat. Tako kot se je analize sanj lotil Freud, tako sem se športa teoretsko lotil tudi jaz. V ozadju športa vselej prepoznavam nezavedno željo.«

Roman Vodeb

Filozofija športa ne pozna tabujev in se odkrito sooča z najbolj perečimi problemi športne kulture, izrazito miselno provokativnimi, družbeno-politično aktualnostjo in večnimi filozofskimi temami. Pri nas na tem področju z svojimi drznimi teorijami prednjači športolog, psihoanalitik in filozof, mag. Roman Vodeb. V teoriji o športu (športologiji) je psihoanaliza kot veda o duševnem aparatu človeka še vedno precej zapostavljena. Skozi Freudove psihoanalitične koncepte se nam ponuja svojevrsten teoretski uvid v šport kot psihološko-sociološko enigmo. Psihoanalitični diskurzi so teoretsko v tem kontekstu izjemno prodorni in drzni. Sicer pa so seveda teoretska tla v tem športološkem diskurzu tudi izjemno trhla – vsaj tako kot je trhel status nezavednega. Zato je vse, kar je v teh diskurzih povedanega po svoje nedokazljivo, čeprav epistemološko zanimivo, legitimno in konceptualno konsistentno. Letos septembra Ljubljana na Fakulteti za šport gosti letno srečanje Mednarodnega združenja za filozofijo športa. Predavanje mag. Romana Vodeba bo tako enkratna priložnost, da tudi v Mariboru predstavimo to mlado filozofsko disciplino.

Roman Vodeb prihaja iz Trbovelj. Svoje življenje je tako v praksi kot v teoriji posvetil športu. Leta 1983 se je vpisal na Fakulteto za telesno kulturo. Zaradi poškodbe je takrat končal uspešno tekmovalno kariero v športni gimnastiki in se predal trenerskemu delu. Dodiplomski študij je končal leta 1989 z diplomo na temo osnovne in specialne motorike v športni gimnastiki. Magisterij na Fakulteti za šport je vpisal leta 1991 in ga končal leta 1996 z magistrsko nalogo o motivaciji. Še pred dokončanjem študija je vpisal podiplomski študij na Filozofski fakulteti (smer Sociologija kulture), leta 1998 pa tudi doktorski študij na »Institutum Studiorum Humanitatis« (smer Antropologija vsakdanjega življenje). Ob angažirani publicistični dejavnosti (v zadnjih desetih letih je objavil preko 100 strokovnih prispevkov v različne časopise in revije) je napisal tudi številne odmevne knjige: »Ideološke paradigme v športu« (1999), »Šport skozi psihoanalizo« (2001), »Subjekt v ideologiji (športa)« (2002), najnovejša iz leta 2005 pa ima naslov »Interpretacija športa«. Trenutno opravlja funkcijo direktorja Zavoda za šport Trbovlje.