19. 11. 2008 Okrogla miza

»Kdaj trajnostna naselja v mariborski občini in regiji?«

Združenje Ljubor vas v okviru izvajanja svojega projekta »Trajnostna naselja v Mestni občini Maribor« vabi na javno okroglo mizo z uvodnimi predavanji, ki bo v sredo, 19. novembra 2008, ob 18. uri v zgradbi Tehniških fakultet Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor (predavalnica Fakultete za gradbeništvo št. A-101; za vhodom v zgradbo desno po stopnicah gor v mednadstropje, prva predavalnica na levi strani hodnika).

Omenjeni projekt se nanaša na tematiko trajnostno (sonaravno, okolju prijazno) usmerjenih naselij in skupnosti ljudi, ki v njih bivajo, ter na možnosti za njihovo vzpostavitev na območju mariborske občine in tukajšnje regije. Pri trajnostnih naseljih ne gre le za podeželske »ekovasi«, temveč tudi za na tak način zasnovana mesta in druga urbana naselja. Trajnostno naselje premore okolju, ljudem in naravi prijazno grajene sestavine ter je urbanistično, energetsko, prometno, socialno… primerno vključeno v okolje.

V Mariboru in okolici trajnostnih naselij žal še ni. Spričo rastočega pomena trajnostnih praks bivanja in delovanja ljudi pa bi bilo potrebno tovrstne modele izoblikovati in vpeljati tudi pri nas.

V prvem delu okrogle mize bo v imenu organizatorja Jože Kos Grabar predstavil tematiko projekta, pred razpravo, h kateri ste vljudno vabljeni, pa bodo svoja strokovna razmišljanja in informacije podali:

Domen Zupan: »Inovativna okolja ekovasi so uporabni primeri trajnostnega življenja«; organizator dnevov ekovasi je v letošnjem letu mesec in pol preživel v štirih evropskih ekovaseh: Findhorn na Škotskem, Sieben Linden in ZEGG v Nemčiji ter Damanhur v Italiji; predstavil nam bo njihove značilnosti, zanimivosti in svoje izkušnje bivanja v njih;

Alenka Debenjak: »Zakaj v Mariboru ni mogoče pričakovati kvalitetne stanovanjske soseske«; znana mariborska arhitektka in urbanistka bo predstavila pogoje, ki jih mora izpolnjevati trajnostno naselje stanovanjskih stavb: urbanistične, krajinske, arhitekturne, gradbene, energetske in druge; osrednja značilnost današnje gradnje za trg je doseči največji možen profit za čim manjši materialni vložek oz. na minimalni površini doseči maksimalno pozidanost; pri takšni gradnji je malo ali nič zelenih parkovnih površin, otroških igrišč, ekoloških otokov…, ker le-ti ne nosijo profita; ob tem je v že pozidanih soseskah razviden trend, da lastniki vse bolj dozidavajo svoje parcele, pri čemer se ne ozirajo na morebitno kvalitetno arhitekturno in urbanistično podobo teh sosesk;

Teodor Lorenčič: »Filozofija pobega«; znani mariborski filozof in publicist bo predstavil tezo, da je poglavitna ovira pri iskanju rešitev okoljskih in bivanjskih problemov na globalni ali lokalni ravni pritlehna in vase zaverovana človeška zavest; njeno moderno zatočišče je nova globalna »religiozna« strategija razvoja, ki jo prof. Lorenčič opredeljuje kot »filozofijo pobega«; orožje te filozofije je koncentracija kapitala in politične moči; naša naloga je v nenehnem razgaljanju te družbene perverzije posamične in splošne zavesti.

Projekt podpira Mestna občina Maribor s sredstvi iz svojega proračuna za leto 2008.

Vljudno vabljeni!

Jože Kos Grabar ml.

predsednik Združenja Ljubor in vodja projekta