9. 2. 2007 Pogovor

O pornografiji

Predstavitev knjige Renate Šribar, O pornografiji

V petek, 9. februar 2007 ob 18.00 uri v Kulturnem Inkubatorju, Koroška cesta 18, Maribor

Pogovor z avtorico RENATO ŠRIBAR o njeni novi knjigi O PORNOGRAFIJI – PORNOKONSTRUKCIJA IN FEMINISTIČNA REKONSTRUKCIJA SEKSUALNOSTI.

Ob pravkar izdani knjigi O PORNOGRAFIJI se bomo ob pogovoru z avtorico Renato Šribar pogovarjali o feminizmu, pornografiji, družbeni enakosti spolov, kapitalizmu in diskurzih, ki opredeljujejo ženske in telesnost, ki se jih avtorica loteva v svoji najnovejši študiji.

Tema PORNOGRAFIJA v našem prostoru ni bila deležna resne teoretske obravnave.

Avtorica v knjigi poudarja, da se morajo aktivnosti številnih ljudi in organov držav proti pornografiji, motivirane pretežno z vidika načel človeške integritete, družbene enakosti spolov ter zaščite otrok in mladoletnih, soočati z naraščajočo močjo pornografskega kapitala, ki je v vrhu svetovne ekonomske moči, podpira pa ga klasični in novi liberalizem s pojmovanjem pornografije kot udejanjanja pravice do svobodnega govora. Pri tem prezre in ne upošteva družbenih pogojev izražanja seksualnosti, ki se skozi mainstream pornografijo dojema in udejanja v razmerjih, kakršna niso naklonjena ženskam, mladoletnim in otrokom.

Knjiga, ki pokriva široko pahljačo teoretskih diskurzov – od sociologije, feminističnih teorij, medijskih in kulturnih študij do prava − je eno redkih del s to tematiko na našem trgu.

Renata Šribar je rojena 1957 v Novem Mestu. Diplomirala je 1983 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz primerjalne književnosti in literature ter iz angleškega jezika s književnostjo. Leta 2002 je magistrirala na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete, v 2006 pa doktorirala na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana. Od leta 2004 ima status samostojne raziskovalke za področje sociologije in socialne ter kulturne antropologije. Ukvarja se predvsem z dekonstrukcijami in rekonstrukcijami ženske telesnosti, tako z diskurzi o substancialni telesnosti kot videzu, z medijskimi govori o seksualnosti, z družbeno enakostjo spolov.