14. 1. 2010 Predavanje

»Kaj je trajnostni razvoj?«

V četrtek 14.1.2010 ob 18h v Amfiteatru II. gimnazije, Maribor

Trajnostni razvoj je ena tistih besednih zvez, ki težijo k splošni rabi in toliko manj k splošnemu razumevanju. Na srečanje, na katerem bomo predstavili in kritično osvetlili pomen trajnostnega razvoja, smo povabili predstavnice dveh organizacij, ki si prizadevajo za uveljavitev koncepta trajnostnega razvoja v našem in tudi širšem mednarodnem prostoru ter se na ta način z njim pogosto srečujejo. Seznanili se bomo s pomenom trajnostnega razvoja in nekaterimi praktičnimi vidiki njegovega uresničevanja.

Mentorici/predavateljici: Vida Ogorelec Wagner (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) in Živa Gobbo (Focus – društvo za sonaraven razvoj)

Vida Ogorelec Wagner je direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Živa Gobbo je vodja projektov in programa Podnebje in razvoj pri društvu Focus.