12. 12. 2008 Predavanje

Politična teorija I. – refleksija dogajanja v družbi II

V petek 12.12. ob 18. uri v dvorani Gustaf/ali v Beli sobi (Zavod Pekarna)

Seznanili se bomo z inštitucijami Evropske unije in glavnimi strukturnimi problemi znotraj Evropske unije in demokratičnim deficitom, ki ga prinašajo.

Leta 2000 je Evropska unija sprejela temeljni razvojni dokument Skupnosti – Lizbonsko strategijo kot odgovor na nove izzive, ki so posledica globalizacije, tehnološkega razvoja in staranja populacije. Temeljni cilj tega dokumenta je, da EU v obdobju desetih let postane najbolj konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki je sposobno trajnostne rasti z več kvalitetnimi zaposlitvenimi možnostmi in socialno kohezijo. Namesto trajnostnega razvoja se Unija na začetku 21. stoletja sooča z razvojnimi zaostanki in upadom konkurenčnosti njenega gospodarstva. V predavanju se bomo seznanili s t.i. razvojnimi politikami EU in nekaterimi strukturnimi problemi, ki vplivajo na njihovo izvajanje.

Gosta/predavatelja: Jure Lašič (univ.dipl. politolog) in Luka Lubi (Inštitut za etiko Maribor)

Posnetek: Jelena

12438

Ob 20.15

PEKINO – FILMOZOFSKI VEČER

VISUAL RESISTANCE CINEMA – 2008

The Real Face of the European Union, (2004), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Phillip Day; dolžina: 43′; angleščina.

Koncept EU je mnogim državam predstavljen kot njihovo najboljše upanje za prihodnost. Film, ki se omenjene tematike loteva z skeptičnega zornega kota Britanskega državljana, se sprašuje po ozadju in smernicah unije. EU, ki s skupno valuto, skupnim pravosodjem in vojsko počasi postaja federalna superdržava ima lahko velike, včasih tudi zaskrbljujoče posledice za njene državljane.