8. 11. 2005 Predavanje

Aktualnost feministične likovne teorije v odnosu do sodobnih umetniških praks

Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6,
V torek, 8. november 2005, ob 18. uri
Predava: mag. Alenka Spacal

V predavanju bo skozi različne discipline, vezane na likovno teorijo (sociologijo kulture, filozofsko estetiko in umetnostno zgodovino, skupaj s feministično teorijo in ženskimi študijami, študijami spolov, lezbičnimi in gejevskimi študijami ter queer teorijo) obravnavan položaj feministične likovne teorije današnjega časa v odnosu do sodobnih umetniških praks. Hkrati bo v okviru feministične likovne teorije obravnavana konceptualizacija spola skozi vizualne reprezentacije lastnega telesa v različnih umetniških praksah. V tem kontekstu se znotraj feministične likovne teorije odstirajo predvsem prevpraševanja, ki se nanašajo na problematizacijo kategorije »ženska«, in še bolj specifično na sintagmo »ženska umetnost«, kar že meji k esencialističnemu reduciranju žensk na njihov biološki spol. Omenjena problematika hkrati ponuja tudi premisleke vrste različnih dihotomij: žensko/moško, esencializem/konstruktivizem, narava/kultura.

Alenka Spacal je magistrirala s področja estetike na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Na Oddelku za sociologijo nadaljuje z doktorskim študijem vizualne kulture in feministične teorije. Deluje kot umetnica, teoretičarka, likovna kritičarka in kustosinja.

Oznake: