29. 1. 2013 Predavanje

Psihološki vidiki revščine

Cikel predavanj o revščini

V torek, 29.1., ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., je vodja enote za forenzično psihiatrijo psihiatričnega oddelka UKC Maribor, magister etnologije in kulturne antropologije in se ukvarja predvsem s preučevanjem vplivov kulture na pojavnost duševnih motenj. V svojem predavanju se bo posvetil predvsem posledicam, ki jih revščina in grožnja osiromašenja povzročata prizadetim posameznikom in skupinam.