20. 11. 2008 Okrogla miza

Harry Potter in vrednote mladih

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z ŠOUMom prirejajo in vabijo na okroglo mizo z naslovom »Harry Potter in vrednote mladih«, ki bo potekala v dvorani ŠTUKa (Gosposvetska c. 83) v četrtek, 20. novembra 2008, s pričetkom ob 18.00 uri. Na okrogli mizi bodo sodelovali dr. Lilijana Burcar (Filozofska fakulteta v Ljubljani), dr. Meta Grosman (Filozofska fakulteta v Ljubljani) in Andrej Adam (Zofijini ljubimci), večer pa bo povezovala Darka Tancer-Kajnih, glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga.

Serija o Harryju Potterju že od izida prve knjige ne povzroča le množičnega navdušenja in ne prejema le pozitivnih kritik, temveč sproža tudi številne polemike in celo popolna zavračanja. Najpogostejši so očitki na račun rasističnega in seksističnega slikanja književnih oseb.

Letos je slovensko strokovno javnost močno vznemirila knjiga »NOVI VAL NEDOLŽNOSTI V OTROŠKI LITERATURI« dr. Lilijane Burcar s Filozofske fakultete v Ljubljani. Avtorica v njej opozarja, da ima mladinska literatura močne socializacijske učinke, saj posredno vpliva na oblikovanje samopredstav, to pa tudi na način odzivanja in delovanja mladih (bralcev) v realnem svetu. Burcarjeva se zelo kritično opredeljuje do neokonservatizma, ki ga po njenem mnenju prinašata svetovni uspešnici »Harry Potter« in Pullmanova trilogija »Njegova temna tvar«.

V našem pogovoru bomo skušali odgovoriti na vprašanje, ali priljubljeni literarni deli res lahko (in če, kako) negativno učinkujeta na mišljenje in vedenje mladih, ki še nimajo izoblikovanega svojega vrednostnega sistema.

Dr. Lilijana Burcar, doktorica literarnih ved, je po študiju angleškega jezika in književnosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani na isti fakulteti tudi magistrirala s temo anglo-ameriška mladinska književnost, pravljice in feministična teorija ter doktorirala s temo imaginarij otroštva v britanski otroški in mladinski književnosti. Danes je na tem oddelku tudi zaposlena, raziskovalno pa se ukvarja s feministično teorijo in študijami spolov, postkolonialnimi in neokolonialnimi študiji ter sodobno britansko in ameriško književnostjo.

Dr. Meta Grosman je redna profesorica za angleško in ameriško književnost na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno zanimanje za bralce in branje sega v šestdeseta leta, ko si je za temo svoje doktorske disertacije izbrala obravnavo bralca kot angleške kritiške kategorije. O bralcu, branju in književnem pouku je objavila številne študije doma in v tujih revijah in predavala na več tujih univerzah. Njene dopolnjene zgodnje študije do leta 1987 so bile zbrane v delu Bralec in književnost (1989), pozneje je uredila še American Literature for Non-American Readers (1995), z Robertom de Beaugrandom in Barbaro Seidlhofer pa Language Policy and Language Education in Emerging Nations (1998).

Oznake: