7. 4. 2011 Predavanje

Vloga genetsko spremenjenih rastlin v družbenem razvoju

V četrtek, 7. aprila 2011, ob 18.00 v dvorani Gustaf

Predavatelj:
dr. Borut Bohanec

Profesor Bohanec meni, da je prihodnost človeštva odvisna tudi od uveljavljanja gensko spremenjenih rastlin, namenjenih industriji in prehrani. Nas bo prepričal?

Dr. Borut Bohanec je predstojnik katedre, prodekan Oddelka za agronomijo in redni profesor za žlahtnjenje rastlin in rastlinsko biotehnologijo, rojen 1954 je diplomiral leta 1979 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za agronomijo, leta 1986 magistriral s področja Genetike kmetijskih rastlin in leta 1991 doktoriral na Naravoslovno matematični fakulteti v Beogradu z nalogo s področja rastlinske biotehnologije. Dodatno se je izpopolnjeval s področja tehnik induciranih mutacij pri IAEA na Dunaju, s področja tehnik tkivnih kultur na Univerzi v Bathu, ter s področja rastlinske biotehnologije na Univerzi v Miyazakiju in krajše v večih drugih laboratorijih po svetu. Zaposlen je na Biotehniški fakulteti kjer predava na dodiplomski in podiplomski stopnji. Od leta 1996 je vodja Centra za rastlinsko biotehnologijo in žlahtnjenje na Oddelku za agronomijo ter od leta 2002 koordinator podiplomskega študija biotehnologije na Biotehniški fakulteti. Raziskovalno se ukvarja predvsem z razvojem tistih biotehnoloških aplikacij, ki jih je mogoče uporabiti v žlahtnjenju rastlin. Največ objavljenih del ima s področja tehnik rastlinskih tkivnih kultur, še posebej s področja indukcije haploidnih rastlin pri ajdi, zelju in čebuli, širše pa je aktiven tudi na mnogih drugih področjih rastlinske biotehnologije, tudi kot vodja več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Je avtor štiridesetih znanstvenih člankov in štirih poglavij v mednarodnih učbenikih in urednik večih zbornikov. Strokovno je dejaven kot član nacionalnih in mednarodnih društev, aktivno pa je bil tudi udeležen pri oblikovanju nacionalne podzakonske ureditve s področja varnosti v biotehnologiji.

Program pripravljamo v sodelovanju s MMC  – Kulturni inkubator, MKC Maribor v izvedbi Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike v sodelovanju s Pekarno-magdalenske mreže