17. 10. 2007 Predavanje

Seks in transcendenca

Avtor:

ErotikUM

MKC Maribor nadaljuje z jesenskim delom programa ErotikUM-a. Tokrat se bo s predavanjem “Seks in transcendenca” predstavil Peter Mlakar.

V sredo, 17.10.2007, ob 18. uri, v Kulturnem Inkubatorju, Koroška 18, Maribor.

Peter Mlakar v programu erotikUM:
SEKS IN TRANSCENDENCA

Peter Mlakar je filozof, član NSK, Oddelek za čisto in praktično filozofijo; avtor knjig s področja filozofije in erotike. Glavna področja njegovih raziskav so klasične filozofske teme ter njihove anomalije; vprašanje o Bogu v povezavi s scientifiziranim, tehnologiziranim, kibernetiziranim svetom; seksualnost in njen pomen v relaciji z Absolutnim ter pojmom zla; apofatična teologija s psihoanalizo, meontologija z logičnim pozitivizmom, mistika z znanostjo. Izvedel je odmevne performanse (Točka G kot umetniško delo, Spoved, Tri oblike absolutnega zla).

PETER MLAKAR, rojen 1951 v Ljubljani, filozof, član NSK, Oddelek za čisto in praktično filozofijo; avtor knjig s področja filozofije in erotike: Spisi o nadnaravnem, Govori nemški naciji (Dunaj, založba Turia & Kant), Uvod v Boga, Hribi in doline, Uvod u Boga (Zagreb, Bastard biblioteka), Gorska roža; Mera in čut, Skrivnosti srca; teksti v knjigi Neue Slowenische Kunst (Los Angeles, Amok Press v sodelovanju z GZH, Zagreb), različnih tujih in domačih publikacijah; sodelavec skupine Laibach; udeležba pri projektih 300 000 Verschiedene Krawalle (divizija Laibach Kunst), CD Peter, Paracelsus; delo pri različnih projektih skupine Irwin, Novega kolektivizma, gledališča Noordung in NSK kot celote ali države; televizijske pridige na nacionalni TV in predavanja.

Vabljeni!