2. 12. 2010 Predavanje

Medpredmetno sodelovanje med slovenščino in filozofijo

Cikel štirih predavanj, ki bi se odvijal oktobra, novembra in decembra 2010.

Predavatelji in teme so:

1. Alenka Hladnik – Delavnica, kako napisati kritično razmišljajoč esej (14. oktobra)

2. dr. Alja Adam – Romantična ljubezen (11. novembra)

3. dr. Boris Vezjak – Platon in Sokrat o ljubezni (25. novembra)

4. dr. Friderik Klampfer – Ljubezen in druge pomembne stvari (2. decembra)

Prezentcija (PDF)
Vprašalnik (PDF)

Predavanja bodo ob četrtkih, ob 15.00, na Prvi gimnaziji Maribor, v učilnici 2.c – vhod iz Krekove.

Ekipa filozofov, ki poučujemo v slovenskih gimnazijah, in usmerjamo razvoj predmeta že deveto leto zapored snujemo medpredmetno povezovanje med slovenščino in filozofijo.

Dijaki se v okviru gimnazijskega izobraževanja srečujejo s številnimi večnimi vprašanji, ki jih nato obravnavajo pri pouku filozofije, še posebno pa se s takšnimi vprašanji srečujejo tudi med branjem literature v okviru slovenščine. Zaradi tega se učitelji filozofije trudimo razmislek o omenjenih vprašanjih udejanjiti skupaj z učitelji slovenščine, zlasti s skupnim branjem romanov, ki jih dijaki berejo za maturo.

Poleg tega lahko pri snovanju medpredmetnega sodelovanja med slavisti in filozofi v gimnaziji kot osnova služijo splošni cilji projekta didaktične prenove gimnazije, ki predvidevajo razvijanje različnih strategij mišljenja, problemski pristop k temam, aktivne oblike učenja in poučevanja, integracijo in povezovanje znanj itd. Smisel uvajanja novosti, če jih ne jemljemo le kot še eno nujno zlo, je jasen. Če nočemo, da bi dijaki in dijakinje zapravljali čas z gledanjem resničnostnih šovov, telenovel in absurdnih izbiranj talentov, temveč jih želimo usposobiti za aktivne in odgovorne udeležence demokratične družbe, jim moramo pomagati razvijati sposobnosti samostojnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, prav tako pa jim moramo pomagati, da bodo na samostojno življenjsko pot stopili samozavestno in se ne bodo prestrašili problemov, ki jih nedvomno čakajo. To pomeni, da je mladini potrebno že v srednji šoli predstaviti nekatere ključne probleme, s katerimi se ljudje srečujemo od nekdaj, in jim pomagati pri njihovem kritičnem pretresu. Mislimo, da pri tem ni potrebno posebej poudarjati, da so ti problemi zaradi svoje splošnosti tako ali drugače tudi njihovi, izpostaviti pa velja, da šele razpravljanje o problemih razvija kritičen odnos do sveta. Filozofi v slovenskih gimnazijah vidimo prav v slednjem smisel svojega poklica.

Tema, ki v prihajajočem šolskem letu povezuje branje romanov pri slovenščini, je ljubezen. V ta namen smo se učitelji filozofije povezali z Zofijinimi ljubimci – društvom za razvoj humanistike iz Maribora, ki so se prijavili na ustrezen razpis in pridobili minimalna sredstva, s katerimi bi lahko izvedli cikel štirih predavanj, ki bi z različnih zornih kotov obravnavala izbrano maturitetno temo – ljubezen; hkrati pa bi z njimi dijakom posredovali nekaj osnov, kako napisati razpravljalni esej. Zamišljeno je namreč, da bi po končanem ciklu predavanj udeleženi dijaki dejansko napisali eseje, ki bi jih ocenila izbrana skupina strokovnjakov.

Vabljeni!