18. 1. 2005 Predavanje

»Dileme glede istospolnih porok«

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, prirejajo in vabijo na predavanje dr. Friderika Klampfera z naslovom »Dileme glede istospolnih porok «, ki se bo odvijalo v torek, 18. januarja 2005, s pričetkom ob 18.00 uri v Galeriji Media Nox v Židovski ulici 12 v Mariboru.

Potem ko se je novi minister za delo, družino in socialne zadeve brez posebne utemeljitve odločil, da iz parlamentarnega postopka umakne že obravnavani predlog Zakona o istospolni zakonski skupnosti, se zdi, da nam ne uide še en krog brezplodnih razprav o protinaravnem, bolezenskem in/ali blodnem značaju homoseksualnosti ter domnevno škodljivih družbenih učinkih izenačevanja heteroseksualnih in homoseksualnih partnerstev. Odpor zoper istospolne poroke se pretežno napaja iz verskih pomislekov (ali celo neposredno iz papeških direktiv), niso pa to edini zadržki, ki jih izražajo nasprotniki njihove uzakonitve. Dr. Klampfer bo v predavanju predstavil (in zavrnil) nekaj filozofsko bolj zanimivih (in v širši javnosti bolj odmevnih) argumentov: da je zakonska zveza po svoji naravi ali bistvu zveza med partnerjema različnih spolov, zato je sama zamisel o istospolni poroki v sebi protislovna; da bi država z dajanjem zakonske legitimnosti istospolnim zvezam zgolj spodbujala po svoji naravi grešno vedenje; da bi z uzakonitvijo istospolnih partnerstev ogrozili tradicionalno družino in neprecenljivo družbeno vlogo, ki jo ta opravlja; in pa da je namen zakonodaje s področja zakonskih zvez, da zavaruje zakonsko zvezo kot temeljno človeško ali družbeno dobrino, ki osebama, ki jo tvorita, omogoča, da s pomočjo reproduktivnih spolnih dejanj premostita svojo tragično telesno razdvojenost, četudi je homoseksualnim parom ta dobrina v načelu tako ali tako nedostopna. Predavatelj bo poskušal utemeljiti, da ni pravih moralnih razlogov za spremembo obstoječe, do homoseksualcev samo navidez diskriminatorne zakonske ureditve.

Dr. Friderik Klampfer predava etiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor knjige »Etiški pojmovnik za mlade« (Aristej, 2003) in številnih člankov s področja teoretične in praktične etike doma in v tujini.