14. 11. 2008 Okrogla miza

Med pravico in izključenostjo

Svetovni dan filozofije

V sodelovanju med Slovensko Nacionalno komisijo za UNESCO, Slovenskim filozofskim društvom in Cankarjevim domom bomo 14. novembra 2008 ob 11h v Cankarjevem domu v dvorani M3 obeležili Svetovni dan filozofije pod naslovom:

MED PRAVICO IN IZKLJUČENOSTJO

DAN FILOZOFIJE 2008_plakatFilozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete Unesca v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. Unesco poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh Unescovih programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. Unescova podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si Unesco zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.

»Filozofija kot svobodno preizpraševanje ne more nobene resnice šteti za dokončno. Spodbuja spoštovanje do posameznih prepričanj, vendar pa ne sme v nobenih okoliščinah tvegati zanikanja svoje lastne narave ter sprejemati nauke, ki zanikajo svobodo drugih, nasprotujejo človekovemu dostojanstvu in sejejo semena barbarstva«. (Iz Pariške deklaracije za filozofijo – Unesco 1995.)

Letos bomo v Sloveniji drugič obeležili Unescov Svetovni dan filozofije s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. Krajše uvodne besede v razpravo o filozofiji v dobi globalizacije bodo prispevali slovenski filozofi različnih generacij, ki zastopajo tudi različne smeri filozofskega mišljenja: dr. Rado Riha (Filozofski inštitut ZRC SAZU), dr. Boris Vezjak (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru), dr. Dean Komel (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Marjan Šimenc (Pedagoški inštitut in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Darko Štrajn (Nacionalna komisija za Unesco in Pedagoški inštitut) dr. Rok Svetlič (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem) Peter Kuralt (Inštitut za etiko, Maribor), Luka Mancini (Inštitut za etiko, Maribor).

Vabimo vas, da prisluhnite uvodničarkam in se nam pridružite v razpravi.

Marjutka Hafner,

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

dr. Borut Ošlaj,

Slovensko filozofsko društvo

Dodatne informacije:
Brošura (PDF)