10. 1. 2014 Cenzurirano

Poziv kulturnih ustvarjalcev in organizacij Mestni občini Maribor glede priprave Lokalnega programa kulture

Maribor, 9.1.2014

Konec lanskega leta je stopila v veljavo novela zakona o uresničevanju interesa v kulturi, ki je med drugim lokalne skupnosti obvezala, da sprejmejo svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, čemur so še posebno zavezane slediti mestne občine. Da gre za dokument izjemnega pomena govori tudi dejstvo, da Ministrstvo za kulturo občinam, ki ne bodo imele izdelane strategije ne bo dovolilo črpanja evropskih sredstev, ki bodo na voljo v programskem obdobju 2014-2020. Ker gre za sredstva, ki lahko tudi v Mestni občini Maribor pomembno prispevajo k razvoju kulture ter predstavljajo pomembno dopolnilo k sredstvom, ki jih uspe občina sama zagotoviti v okviru lastnega proračuna, bi bilo pričakovati, da se bodo odgovorni odločevalci na področju kulturne politike vprašanje priprave lokalnega programa kulture lotili resno in odgovorno.

Kmalu bodo minili štirje meseci od srečanja, ki je na pobudo nevladnih organizacij povezal kulturne ustvarjalce in predstavnike kulturnih nevladnih in javnih organizacij ter inštitucij, strokovno javnost ter predstavnike mestne oblasti z namenom, da spregovorijo o pomenu priprave strategije razvoja kulture v mestu in s strani predstavnikov Mestne občine Maribor dobijo odgovore glede načina in rokov priprave dokumenta. Sodelujoči so si bili enotni, da je lokalni program kulture za prihodnji razvoj mesta na tem področju potreben. Odgovori, ki so bili podani so bili za udeležence v tistem trenutku zadovoljivi, še več, s strani najvišjih predstavnikov občine, ki so odgovorni za področje kulturne politike je bila podana celo zaveza o pričetku procesa priprave lokalnega programa kulture, ki bi naj luč sveta ugledal v prihodnjih šestih (6) mesecih.

Danes, torej skoraj štiri (4) mesece po tem srečanju, lahko udeleženci in ostala kulturna javnost le ugotavljamo, da se v okviru občine, t.j. na relaciji župan – direktor pristojnega urada za kulturo, niste uspeli dogovoriti niti o vzpostavitvi delovne strokovne skupine, ki bi vodila pripravo lokalnega programa kulture in se odgovornost za to zgolj prelaga iz ene inštance na drugo, kar pomeni, da zaveza, ki ste nam jo dali, ne bo uresničena v predvidenem roku.

Zaradi zakonske obveze, ki narekuje pripravo lokalnega programa kulture, zaradi evropskih sredstev, ki jih Maribor ne more pogrešiti in predvsem zaradi prihodnjega razvoja kulture v mestu, ki je mar tako nam ustvarjalcem, kot našim konzumentom, prepričani pa smo, da tudi vam, ki usmerjate kulturno politiko v mestu, vas pozivamo, da nam in celotni zainteresirani javnosti v najkrajšem možnem času predstavite vsebinski in terminski načrt priprave lokalnega programa kulture v Mestni občini Maribor za obdobje 2014-2018 in skupaj s strokovno in zainteresirano javnostjo pričnete izvajati proces njegove priprave. Ob tem želimo predstavniki nevladnih organizacij s področja kulture ponovno opozoriti, da smo v želji in potrebi, da se kulturna politika v mestu, še posebno po projektu Evropska prestolnica kulture 2012, začrta z večletnim strateškim dokumentom, z vso zavzetostjo in v obliki neplačanega dela sodelovali pri pripravi Elaborata za pripravo Lokalnega programa kulture v Mestni občini Maribor in s tem prispevali k pomembnemu delu celotnega dokumenta.

Ker si želimo živeti in delovati v okolju, v katerem imajo javno izrečene zaveze najvišjih predstavnikov oblasti težo in terjajo tudi odgovornost za njihovo uresničevanje, si moramo skupaj prizadevati, da takšna kultura političnega diskurza postane pravilo in ne izjema.

Domen Kozole, Združenje Vinilija
Goran Potočnik Černe, Misel v praksi, zavod za usposabljanje, izobraževanje in svetovanje Maribor
Janja Zdolšek, Zavod za kulturo Maribor
Katja Beck Kos, producentka v kulturi, Društvo Hiša
Maja Arzenšek
Maja Malus Azhdari, producentka in režiserka; organizacija MITRA
Marjan Laznik, Društvo ljubiteljev fotografije
Marko Ornik, samozaposlen v kulturi, uho; oko: Zavod za umetnost in tehnologijo Maribor
Mira Muršič, ZULK
Mojca Kasjak, Plesna izba Maribor
Petra Hazabent samozaposlena v kulturi in v imenu društva Nagib
Ramiz Derlić, Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Rene Puhar, Društvo za razvoj filmske kulture
Srđan Trifunović, Kino Udarnik
Urška Breznik, Pekarna magdalenske mreže
Zoran Petrovič, Moment
Aleksandra Žorž, Zofijini ljubimci

Oznake: