19. 10. 2023 Obvestila

Povabilo k pripravi prispevkov za »Ateistični zbornik 2023–2024 – Etika in religije«

Združenje ateistov Slovenije (ZAS) je v letih 2012–2022 izdalo šest Ateističnih zbornikov, po enega na dve leti. Vse si lahko ogledate oz. preberete (tudi) na spletni strani.

V ZAS smo se odločili, da pripravimo še sedmi tovrstni zbornik. Zatorej vas vabimo, da prispevate k njegovi  vsebini. Zbornik bo osredotočen na temo »Etika in religije«, kar bo tudi njegov podnaslov. Prispevki na to temo bodo obravnavali povezave in soodvisnosti med (1) na eni strani etiko, moralo, vrednotami in (2) na drugi religijami-verstvi-teizmom-idealizmom, ob tem pa tudi (3) drugimi vrstami svetovnih in družbenih nazorov (materializmom, ateizmom, sekularizmom, agnosticizmom, posvetnim humanizmom …).

Posebej nas zanima opis, hierarhija in položaj oz. pomen vrednot v t. i. svetih spisih različnih religij, označitev nekaterih vrednot kot pozitivnih (za koga?) in drugih kot negativnih (za koga?), razkorak med zapisanimi vrednotami in njihovim praktičnim udejanjanjem (skozi delovanje religioznih institucij), vrednostni odnos do šibkejših členov družbe (otroci, ženske, siromašni, nemočni, socialno ali politično podrejeni, prišleki …), izrazito negativen odnos do ne/katerih družbenih skupin, družbenih pojavov, odnosov ipd.

Kot v predhodnih Ateističnih zbornikih bodo dobrodošli tudi vaši prispevki, nanašajoči se na druge teme iz polja religij, a/teizma, sekularizma, agnosticizma, nadalje na vplive religij na družbo in obratno, na konkretne religiozne institucije in njihovo delovanje ipd.

Razen esejev in člankov pridejo v poštev tudi satire, aforizmi, pesmi, proza, osebno doživljajski spisi, risbe, fotografije ….

Kratke povzetke oz. zasnutke vaših prispevkov (obsegajo naj od pol do ene A4 strani besedila) pričakujemo do sredine novembra 2023. Na osnovi teh bomo v nadaljevanju pripravili vlogo/-e za sofinanciranje zadevnega zbornika na mariborski občinski in po možnosti tudi ustrezni državni razpis.

Povzetke oz. zasnutke prispevkov nam pošljite na e-naslov:
ateisti.slovenije@gmail.com

Celotno besedilo tega vabila vam je na voljo na spletni strani: https://zdruzenje-ateistov-slovenije.medium.com/povabilo-k-pripravi-prispevkov-za-ateistični-zbornik-2023-2024-etika-in-religije-91c5bda290f0

Veselimo se vašega odziva in sodelovanja ter vas lepo pozdravljamo!

Jože Kos Grabar
v imenu uredniškega odbora Ateističnega zbornika 2023–2024

Oznake: