6. 4. 2014 Obvestila

Pobuda za participatorni proračun – odločaj(mo) o mestu!

Pobuda za participatorni proračun predvideva postopen prenos odločanja o investicijskem delu mestnega proračuna (sredstva, ki ostanejo po izpolnitvi vseh zakonskih obveznosti) na občanke in občane Maribora tako, da bi vsako leto predlagali in izbirali projekte, ki bodo nato uvrščeni v proračun za prihodnje leto.

Podobne prakse v tujini kažejo, da tovrstni načini odločanja omogočajo več transparentnosti, manj korupcije, več zaupanja v politiko, bolj povezano lokalno skupnost in višjo gospodarsko rast.
S pobudo za participatorni proračun želimo prebivalke in prebivalce Maribora pred prihajajočimi lokalnimi volitvami informirati o prednostih, ki jih prinaša tovrsten proces soupravljanja mesta. Cilj pobude je pridobivanje čim širše podpore javnosti in ustvarjanje javnega pritiska na nosilce oblasti, da bi omogočili sodelovanje ljudi pri odločanju o mestu.
Zavedamo se, da tovrstne akcije ne moremo izpeljati sami. Lahko pa jo izpeljemo vsi skupaj! Zato vabimo posameznike in organizacije, da se nam pridružite in po lastnih močeh prispevate k uspehu pobude.
Pobudi so se že pridružili Iniciativa mestni zbor, Gibanje 29. Oktober, Društvo Zofijini ljubimci, Plesna izba, Pekarna Magdalenske mreže, Radio Marš, Združenje CAAP in njeni člani (Mariborska kolesarska mreža, Združenje Rizom, Kooperativa Peron, Zadruga Dobrina, Društvo Varuhi semen, Združenje Frekvenca) ter posamezniki iz zborov Samoorganiziranih četrtnih skupnosti.

več informacij najdete tu: odlocajomestu.si

Vsi posamezniki in organizacije, ki želite podpreti in sodelovati pri pobudi za participatorni proračun nas kontaktirajte na naslov info@imz-maribor.org ali se nam pridružite na tedenskih sestankih, ki potekajo vsak ponedeljek ob 20. uri v prostorih Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) na Valvasorjevi 42 v Mariboru.

Oznake: