31. 8. 2004 Publikacije

Online časopis, številka 5

naslovnica5

Vsebina:

Uvodnik

(Robert Petrovič) Vpeljava

Kognitivna znanost

(Ludwig Wittgenstein) Filozofske raziskave

(Robert Petrovič) P.F. Strawson – Resnica

(Robert Petrovič) Supervenienca via redukcionizem

(Robert Petrovič) Zora živih mrličev

(Robert Petrovič) Modeli zavesti

Ali stroji mislijo?

(Robert Petrovič) Računalniški um

(Robert Petrovič) Turingov test

(Robert Petrovič) Fiktivno via realno

(Robert Petrovič) H.A.L.

Navidezno

(Robert Petrovič) Virtualna resničnost

Eros in civilizacija

(Herbert Marcuse) Eros in civilizacija

(Slavoj Žižek) Sreča po 11. septembru

Filozofija vzhoda

(Mencij) Stara kitajska modrost

Napotilo:

Online časopis