31. 12. 2003 Publikacije

Online časopis, številka 3

Naslovnica3

Vsebina:

Uvodnik

(Robert Petrovič) Naplet

Religija

(Robert Petrovič) Avguštinovo poželenje

(Robert Petrovič) Pensees Blaise Pascal

(Alain Badiou) Sveti Pavel – Pavlova sodobnost

(Slavoj Žižek) Komentar

Volja do znanja

(Michel Foucault) Volja do znanja…

(Anthony Giddens) …kot volja do moči

Ženska želja

(Robert Petrovič) Marianina želja

(Jacques -Alain Miller) Teorija kaprice

Duh 20. stoletja

(Zlatko Kovačič) Ideološki aparat države

(Helen Keller) Ali zapravljamo čas?

Napotilo:

Online časopis