20. 7. 2016 Obvestila

Okrožnica za julij 2016

Primož Krašovec v Andragoških spoznanjih zapiše: »Prevladujoča oblika subjektivnosti v neoliberalizmu je osiromašeni vitalizem, ki se prepušča tej simulaciji življenja, v kateri je vse, kar nam preostane, iskanje sreče, notranje izpolnitve in osebnostne rasti, kar hkrati pomeni preseganje drže zavračanja in negativne miselnosti ter učenje drže prejemanja in pozitivne naravnanosti do življenja. Ko sta naturalizirani tako ekonomska kot politična družbena struktura, je naturalizirano tudi razmerje do njiju: to je lahko, če nočemo tvegati nesreče, lahko le prilagajanje, adaptacija. In obratno: drža kritičnosti in zavračanja ni več ena izmed subjektivnih pozicij, ki jih je mogoče zavzeti, temveč znak neprilagojenosti in asocialnosti, simptom osebne psihopatologije.« Tvegamo »nesrečo« in vsemu navkljub ostajamo kritični in tako neprilagojeni. Še kdo?

Če okrožnice še ne prejemate pa bi si to želeli, se nanjo lahko prijavite. Za prijavo lahko uporabite tudi obrazec na naslovni strani spletne strani zofijini.net. Veseli bomo vaših komentarjev in nasvetov kako okrožnico še izboljšati, kot tudi drugih morebitnih odzivov.

Povezava do okrožnice za julij 2016: http://eepurl.com/b-GmWH