11. 6. 2023 Obvestila

Okrožnica, letnik 2023, številka 2

»Stanje v družbi ne pade z neba, ampak je rezultat prizadevanj skupin ljudi. Nekatere od teh skupin imajo veliko moč, ker imajo veliko de­narja; druge črpajo svojo moč iz kakšnih znanj, spet drugi pridobijo moč s šte­vilčnostjo. Razmerje moči, ki se vzposta­vi med temi skupinami, ustvari stanje, ki ga potem imamo v družbi. Vse te sku­pine zasledujejo neke cilje in po navadi ti cilji niso zasledovanje skupnega dob­rega, ampak zasledovanje lastnega dobrega. Ljudje se ne zavedajo, da se de­mokracija ne dogaja samo na volitvah. In če se angažiraš samo na volitvah in se ne angažiraš tudi sicer, v javnem živ­ljenju in poskušaš vplivati na stvari v skupnosti, pač izvisiš in drugi prevla­dajo.«

Demokracija se ne dogaja samo na volitvah
Avtor: Matic Primc

Veseli smo vsakega vašega odziva! Pišete nam lahko na mail zofijini@gmail.com ali nas kontaktirate na Facebooku, ali katerem drugem socialnem omrežju. Veseli smo tudi vaših komentarjev in nasvetov kako naše aktivnosti še izboljšati, kot tudi drugih morebitnih odzivov!

Vabljeni in vabljene k sodelovanju!

Povezava do okrožnice št. 2: http://eepurl.com/itb67I