15. 4. 2022 Obvestila

Okrožnica, letnik 2022, številka 2

»Z načinom, ki ga uveljavljajo elite danes, ko imajo dobič­ki prednost pred ljudmi, tonemo v katastrofo. Zdaj smo preizkusili to v praksi, vemo, da se ni izšlo. V mislih imam podnebne spremembe. Če bomo nada­ljevali s tem, da imajo dobički prednost, potem žal nimamo nobene prihodnosti. To je aksiom. V prihodnje bodo lahko računale na uspeh samo tiste politične sile, ki bodo to dilemo znale natančno premisliti in končno stisniti na zavoro, ki je nujna. S pandemijo smo imeli test, ali zmoremo ali ne. Lahko bi bili pesimistični, če bi v nekaj tednih po pandemiji vse to pozabili in nam bo spet vseeno. A sem prepričan, da ljudje res niso tako neumni in sebič­ni, da ne bi razumeli, kaj se nam dogaja. Ni pa rečeno, da bo politika temu res lahko sledila, ker so načini dosedanjega ravnanja, predvsem pa moč, ki jo imajo tisti z dobički, tako veliki, da se temu nikoli ne bodo odpovedali prostovolj­no, niti z razumevanjem za tegobe celotnega človeštva. Razredni boj bo nujen. Ampak ta ne bo več potekal samo med reveži in bogataši, temveč med tistimi, ki si prizadevajo za preživetje celotne­ga človeštva, in tistimi, ki gredo v svoji sebičnosti raje iskat rešitve svojega ži­vljenja na Mars, kot da bi poskrbeli za ta planet.«

Rajko Muršič v »Načela pandemije smo pozabili v dveh tednih, ker se približujejo volitve« (Franja Žišt, Večer)

Veseli smo vsakega vašega odziva! Pišete nam lahko na mail zofijini@gmail.com ali nas kontaktirate na Facebooku, ali katerem drugem socialnem omrežju. Veseli smo tudi vaših komentarjev in nasvetov kako naše aktivnosti še izboljšati, kot tudi drugih morebitnih odzivov!

Vabljeni in vabljene k sodelovanju!

Povezava do okrožnice št. 2: http://eepurl.com/hZMtw1