3. 5. 2003 Ekologija, Zofijino oko

Tiha smrt

(Dokumentarni video-film o vprašanju sežigalnice v Kidričevem)

Transkript (PDF)

Vpričo mačehovskega odnosa države do zgodovinsko devastiranih območij kot je recimo Kidričevo in njenega namena, da v tem okolju postavi tehnologijo za termično obdelavo odpadkov, smo se v društvu Zofijinih v sodelovanju s Forumom proti sežigalnici v Kidričevem odločili, da o tej problematiki posnamemo informativni dokumentarni film, ki bi ljudi primerno informiral o zgodovini in trenutnem položaju na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji. Hkrati s tem pa smo želeli na kratko javnosti predstaviti tudi alternativne oblike reševanja problematike odpadkov.

V ta namen smo posneli serijo intervjujev z ljudmi, ki so tako ali drugače udeleženi ali kompetentni odgovarjati na vprašanja, ki jih poraja ta aktualna problematika. V dokumentarcu so naši gostje:

Albin Keuc – GAJA
Erika Oblak – Umanotera
Marija Škafar – C.I.P.S.
Slavko Feguš – Zeleni Kidričevega
Zvonimir Holc – Župan občine Kidričevo
Jani Zore – Ministrstvo za okolje in prostor
Bogdan Škafar – C.I.P.S.
Samo Vrabič – C.I.P.S.
Niko Samec – Univerza v Mariboru
Dušan Plut – Univerza v Ljubljani
Paul Connet – Univerza St. Lawrence (ZDA)
Ralph Ryder – Urednik revije CAT (Communities against toxics – Skupnosti proti strupom) (VB)
Arne Schoevers – Waste & Environment (NL)

Film je posnet v DV formatu in je dolžine 81 minut. V uvodu ob arhivskem materialu na kratko predstavimo burno zgodovino kraja Kidričevo in njegovo življensko preprletenost s tovarno aluminija, po kateri je kraj znan. V drugem sklopu predstavimo kratki zgodovinski potek okoljske politike v Sloveniji, ki je v svoji konsekvenci pripeljala do problemov, s katerimi se soočamo danes. V nadaljevanju predstavimo tehnologijo sežiganja odpadkov in njene slabe in dobre lastnosti ter argumente zaradi katerih menimo, da to ni primeren način za reševanje te problematike. V naslednjem sklopu predstavimo redosled poteka dogodkov, ki so pripeljali do zamisli, da bi to tehnologijo postavili v Kidričevem, kakor tudi resnične razloge, ki stojijo v ozadju. Na kratko ošvrknemo upor lokalne skupnosti, ki je slednjič pripeljal do lokalnega referenduma o tem vprašanju, kar je na videz projekt ustavilo. V zaključku filma predstavimo alternativne oblike ravnanja z odpadki ter kako je le to urejeno danes v Sloveniji. V kratkem “filmu v filmu” predstavimo Primer Nove Škotske, ki je v jedru precej podoben našemu primeru in ki nam nazorno pokaže primernejšo rešitev nastale problematike kot jo nudi sežigalnica. V sklepu se vrnemo v Kidričevo in ugotavljamo kaj se ta trenutek dogaja z projektom, ki kot kaže vendarle ne miruje.