8. 3. 2006 Oddaja Zofijinih

Oddaja 8.3.2006

AVIZO

(Tasič)

To je bil pozdravni nagovor Dr. Jureta Tasiča, profesorja na fakulteti za elektrotehniko in svetovalca na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani, ob priliki mednarodne konference o kognitivnih znanostih, ki je koncem lanskega leta potekla na Inštitutu. V sklopu te prireditve so se organizatorji odločili prirediti tudi podkonferenco in okroglo mizo z naslovom »Znanstveno o verovanju«, na kateri so kot pove že naslov, razpravljali o dimenzija na prvi pogled nemogočega razmerja med racionalnim – znanstvenim in iracionalnim – duhovnim pristopom do vprašanja verovanja.

V današnji oddaji se bomo posvetili nekaterim utrinkom iz te zanimive razprave, ki v nasprotju z pričakovanimi smermi sodobnega razvoja, postaja vse bolj aktualna tudi v našem prostoru in času.

Na konferenci je sodelovala cela kopica teoretikov iz znanstvenega kot tudi teološkega polja naše družbe, a že zavoljo tipa naše oddaje, nas bo danes zanimala predvsem tista bolj racionalna opredelitev podanega problema. Tako bomo v odlomkih prisluhnili razmišljanjem predstavnikov Filozofske fakultete iz Ljubljane: dr. Janeku Museku, dr. Matjažu Gamsu in Tomažu Strgarju.

Želimo vam poduhovljeno radijsko izkušnjo!

GLASBA:

ZNANOST IN DUHOVNOST

Znanost temelji na dolgoletnem nabiranju objektivnega znanja, ki je induktivno izpeljano iz empiričnega opazovanja realnosti. Duhovnost temelji na subjektivnem vedenju, ki ga duša nabira z izkušnjami v številnih življenjih. Duhovnost je nujno subjektivna, znanost je nujno objektivna. Duhovnost poudarja razvijanje čutov, znanost pa razvoj razuma. Duhovnost je predvsem intuitivna, znanost pa logična. Znanost temelji na vzročnosti, v duhovnosti pa vzročnost pogosto odpove, saj čas ni neobrnljiv. Znanost in duhovnost se dopolnjujeta in skupaj tvorita znanje in vedenje, ki nam pomaga razumeti in sprejeti sebe in vesolje.

Pa prisluhnimo razmišljanju, kako na verovanje gleda psihologija.

(o verovanju – Musek)

GLASBA:

Kako pa o fenomenu religioznosti razmišlja kognitivna znanost?

(o verovanju – Strgar)

GLASBA:

Kaj znanost sploh ve povedati o verovanju?

(o verovanju – Gams)

GLASBA:

Za uravnoteženje slišanega vam priporočamo obisk spletne strani www.kiberpipa.org, kjer lahko v posnetku konference prisluhnete tudi preostalim predavateljem.

Verjetni vas ni treba opozarjati, da so stališča predstavljena v naši oddaji namenjena nadaljnji razpravi in ne izražajo nujno naših stališč. Predstavljamo vprašanja, za katera menimo, da so vredna premisleka h kateremu v prvi vrsti vabimo seveda vas, poslušalce. Vaše reakcije in vprašanja tako željno pričakujemo na našem mail naslovu zofijini@yahoo.com. Naše naslednje radijsko srečanje je predvideno ob tednu osorej. Do takrat pa samo še Srečno!

AVIZO