5. 11. 2008 Oddaja Zofijinih

Oddaja 5.11.2008

Pozdrav!

16. in 17. oktobra je stičišče nevladnih organizacij Podravja – najdete ga na spletišču nevladna.org – pripravilo drugo konferenco nevladnih organizacij Podravja, ki je pod naslovom »Skupaj smo močnejši«, potekala v Hotelu Bellevue na Pohorju. Konferenca je poskušala s pomočjo predavanj, delavnic, individualnih svetovanj in neformalnega druženja, odpreti različne teme pomembne za razvoj nevladnih organizacij, zaključila pa se je z okroglo mizo.

Evalvacija, ki jo je po konferenci izvedel organizator konference, Zavod PIP, kaže, da nevladniki večinoma tovrstne konference pozdravljajo. Posebej pa se kaže zanimanje za razvoj socialnega podjetništva in potreb po znanju s področja vodenja, komuniciranja, uporabe IKT rešitev in prava.

Ker smo tudi Zofijini ujeti v termin nevladništva, nas še toliko bolj zanima kako se ta sektor v prihodnje utegne povezovati in kako je vpet v sodobno družbeno realnost. S to radovednostjo v mislih, smo se v odmev na konferenco pogovarjali z direktorjem Zavoda PIP, Srečkom Đurovim, zunanjim sodelavcem PIPa, Borutom Osonkarjem in predstavnikom Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Goranom Forbicijem.

GLASBA:

Najpreprostejša definicija nevladne organizacije (ali na kratko NVO) bi bila, da je to organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki, razpisi in različnimi projekti.

Zavod PIP je na podlagi javnega razpisa Ministrstva za javno upravo v letu 2008 postal Regionalno stičišče nevladnih organizacij v Podravju. Statistična regija Podravje je tako ena izmed šestih od dvanajstih regij, ki imajo svoje regionalno stičišče za nevladni sektor.

Projekt stičišča poskuša povezati nevladni sektor in mu dati nov zagon. Po mnenju, ki ga lahko preberemo na osrednji spletni strani stičišča, je velika večina nevladnih organizacij v Podravju trenutno močno podhranjenih. Vzroki za to so različni, pojavljajo pa se pa pri skoraj vseh nevladnih organizacijah. Najbolj izstopajo finančna nestabilnost, kadrovska šibkost, administrativne in organizacijske težave. Da bi lahko nevladne organizacije svoje potenciale, zmožnosti, znanje, izkušnje in kadrovske resurse kar najboljše izkoristile oziroma izboljšale, pa je potrebno njihovo medsebojno povezovanje in tesno sodelovanje.

V Podravju je registriranih preko 3000 nevladnih organizacij, ki bi jih omenjeno stičišče odslej naj povezovalo in jim svetovalo. S tem Zavod PIP nase prevzema precejšnjo družbeno odgovornost, saj ko govorimo o nevladnih organizacijah, govorimo o stebru civilne družbe in ključnem elementu za vsestransko uveljavljanje načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Primož Šporar iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – eden od številnih sodelujočih na konferenci na Pohorju – v eni svojih analizi o stanju NVO v Sloveniji ugotavlja, da v glavnem prevladujejo društva, drugih oblik pa je samo približno 3%. Tako je bilo konec leta 1997 v Sloveniji registriranih približno 15000 društev, 350 verskih skupnosti, 60 ustanov, 120 zadrug ter 160 zasebnih zavodov, stanje pa se od takrat ni kaj bistveno spremenilo. Danes je tako recimo v Sloveniji registriranih okrog 20000 društev.

Glede na to, da po nekaterih ocenah približno tretjina društev obstaja samo formalno ter je polovica vseh društev namenjenih samo članstvu, je moč NVO relativno šibka. Zlasti ob upoštevanju, da je delež zaposlenih v društvih glede na vse zaposlene v Sloveniji konec leta 1990 znašal približno 0.3%, danes pa znaša približno 0.7%, kar je bistveno manj kot v razvitih državah, neobetavna pa je tudi rast zaposlenih v NVO sektorju, saj se letno v zadnjih letih veča le za skromnih 2.5% letno.

Položaj NVO v Sloveniji je zaskrbljujoč. Podatek, da 85% NVO nima niti enega zaposlenega, da ima več kot 80% NVO v povprečju letni prihodek do 4000€, 12% organizacij od 4000 do 40000€ in le 8% nad 40000€, kažejo na nizka sredstva, s katerimi NVO opravljajo svoje dejavnosti.

Težave povezane z neurejeno zakonodajo ter posledično s pravno in finančno ureditvijo statusa NVO v Sloveniji ter številne druge okoliščine močno vplivajo na šibkost NVO.

Poleg reševanja naštetih sistemskih težav pa je nujno potrebno krepiti oblikovanje servisnih NVO za podporo NVO, ki lahko zagotovijo profesionalno pomoč na področjih informiranja, svetovanja, izobraževanja, povezovanja, pridobivanja sredstev.

Številne NVO sicer imajo določena znanja, vendar se to znanje zaradi neorganiziranosti NVO največkrat ne širi med NVO na istem področju, ne iz področja na področje. NVO pa so največkrat kadrovsko prešibke, da bi bile sposobne take naloge izvajati vsaka posamično.

Regionalizacija nevladništva je tako vsekakor ključnega pomena pri gradnji civilnega dialoga, vendar moramo biti pri tem izredno previdni, da s posegi ne ogrozimo samega poslanstva, ki ga ima NVO v družbi.

Namen civilnega dialoga je sistemska ureditev delovanja civilne družbe, predvsem nevladnega sektorja. Civilni dialog v najbolj idealni in demokratično razviti obliki bi pomenil vključevanje nevladnega sektorja v vsa področja dela vlade, ki se tičejo delovanja civilne družbe in družbe nasploh.

Nekaj korakov v smeri vzpostavljanja trajnega dialoga v Sloveniji je že bilo narejenih. Pred leti je obstajala nevladna Pogajalska skupina, ki je izhajala iz Pobude za prihodnost NVO. Njen cilj je bil skozi pogajanja v vladno stranjo pripraviti Sporazum o sodelovanju med Vlado RS in nevladnimi organizacijami, ki bi bil podlaga za zakonske rešitve na področju NVO v Sloveniji. Predlog Sporazuma je bil pripravljen, a je bil proces leta 2005 prekinjen z vladne strani. Vsi napori NVO so tako usmerjeni v ponovno oživitev trajnega dialoga, ki bi to za družbo vitalno področje, ustrezno uredil.

GLASBA:

Srečko Džurov, predstavnik in direktor Zavoda PIP, organizatorja regionalne konference NVO, nam je po zaključku konference o vtisih povedal naslednje.

NVO-pogovor-1del

GLASBA:

Borut Osonkar, zunanji sodelavec Zavoda PIP pri projektu regionalnega stičišča nevladnih organizacij, je o konferenci povedal naslednje.

NVO-pogovor-2del

GLASBA:

Pogovarjamo se z Borutom Osonkarjem, zunanjim sodelavcem Zavoda PIP pri projektu regionalnega stičišča nevladnih organizacij.

NVO-pogovor- 3del

GLASBA:

Goran Forbicij prihaja iz Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ali z kratico CNVOS, kjer je vodja projektov in se ukvarja s civilnim dialogom in informacijsko komunikacijskimi tehnologijami.

NVO-pogovor- 4del

GLASBA:

Pogovarjamo se z Goranom Forbicijem iz Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

NVO-pogovor- 5del

GLASBA:

S tem Zofijini ljubimci za danes zaključujemo. V dvorani Gustaf ob sredah, v istem terminu kot ta oddaja, še vedno poteka Šola politične pismenosti. Če vas zamika, se nikar ne obirajte in nas obiščite. Oddajo lahko nenazadnje v posnetku poslušate tudi na naši poučni in družbeno kritični internetni strani www.zofijini.net. Svoja mnenja o oddaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu www.mislec.net, ali pa jih k nam posredujete na naslov zofijini@yahoo.com. Vabljeni ste, da nam ponovno prisluhnete ob tednu osorej. Srečno!

Avizo