29. 12. 2004 Oddaja Zofijinih

Oddaja 29.12.2004

Avizo

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike smo v sredo, 15. decembra 2004 v Galeriji Media Nox v Mariboru, organizirali predavanje dr. Gregorja Tomca z naslovom »Misija nemogoče?« (o novi znanosti o človeku).

V zadnji letošnji oddaji Zofijinih se bomo posvetili pomembnejšim poudarkom iz tega zanimivega predavanja.

GLASBA: Aimee Mann – Pavlov s Bell

Sodobna kognitivna znanost o človeku je na prelomu – vedno nova spoznanja o delovanju možganov/duševnosti se še vedno umeščajo v že rahlo utrujena teoretska razmišljanja (sebični geni, prirojeno – priučeno, biologija – kultura ipd.). Potreben bi bil nov teoretski okvir, ki bi nedvoumno pojasnjeval vse emergentne ravni kot prepleteno interaktivno celoto (kemijskih reakcij, delovanja posameznih nevronov, oblikovanja nevronskih omrežij itd.), saj je treba preseči boj za prevlado ene discipline nad drugimi ali pa poskuse medsebojne izolacije disciplin.

Je možna nova znanost o človeku? Predlog: ne gre za ukinjanje specialnih znanosti o človeku, ampak za njihovo predrugačenje. Kognitivna znanost je danes v podobni situaciji, kot je bila biologija pred Darwinom.

Dr. Gregor Tomc, znano ime slovenske sociologije, je izredni profesor na Katedri in oddelku za kulturologijo pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Ukvarja se s sociologijo mladine in kreativnosti, kulturno politiko in v zadnjem času tudi sociologijo kognitivnih znanosti. Plod njegovega raziskovanja so številni članki doma in v tujini, med knjigami omenimo le dve: »Profano: kultura v modernem svetu« (1994) in »Šesti čut: družbeni svet v kognitivni znanosti« (2000). Predavanje razvija nekatere teze iz njegove nove knjige.

predavanje

GLASBA: Nina Simone – Backlash Blues

predavanje

GLASBA: Skip James – Devil Got My Woman

predavanje

GLASBA: Jeff Alexander – Come Wander With Me

predavanje

GLASBA: Jackson C. Frank – Milk And Honey

predavanje

GLASBA: Gordon Lightfoot – Beautiful

predavanje

GLASBA: Aimee Mann – Wise Up

predavanje

Tako kot naša današnja oddaja, se počasi izteka tudi leto, v katerem smo Zofijini še eno leto več, poskušali zapolnjevati praznino, ki se na intelektualnem področju pojavlja v Mariboru. Vsaj deloma smo to razpoko poskušali zapolnjevati tudi z našimi oddajami. Že v prihodnjem letu se bo lahko izkazalo, kako smo dejansko uspešni pri tem in takrat bo, dragi poslušalec, odločilna tudi tvoja participacija.

Zofija bo tudi v novem letu na vaši najljubši frekvenci glasnik kritične fantazije z željo, da bi se ji v čim večjem številu in z znanjem, ki vam je lastno, pridružili tudi vi, ki vam je v osnovi namenjena.

Srečno torej vam pred sprejemniki in srečno Zofiji v novem letu 2005. Ponovno se slišimo ob tednu osorej. Današnji prispevek pa smo pripravili…