26. 11. 2008 Oddaja Zofijinih

Oddaja 26.11.2008

AVIZO

Teden je naokrog in z vami je ponovno radijska oddaja za filofile, Zofijini ljubimci. Ob današnji priliki se bomo polotili praznika, ki si ga je filozofija, med vsemi drugimi podobnimi prazniki, izborila zase. Vsak tretji četrtek v novembru se namreč na pobudo Unesca po svetu praznuje svetovni dan filozofije. Zaradi vse bolj prisotne potrebe po popularizaciji filozofije, se ta dan promocijsko razširi kar na celi mesec. Na podoben način razmišljamo tudi v Sloveniji, saj smo osrednjo prireditev pripravili 14.11. v Cankarjevem domu v Ljubljani, spremljevalne prireditve pa se vrstijo že ves mesec november.

Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete Unesca v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. Unesco poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh Unescovih programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. Unescova podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si Unesco zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.

Letos v Sloveniji, s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije, drugič obeležujemo Unescov svetovni dan filozofije. Ob dani priliki osrednje slovesnosti, so krajše uvodne besede v razpravo o filozofiji v dobi globalizacije prispevali slovenski filozofi različnih generacij, ki zastopajo tudi različne smeri filozofskega mišljenja: dr. Rado Riha, dr. Boris Vezjak, dr. Dean Komel, dr. Marjan Šimenc, dr. Bojan Žalec, dr. Darko Štrajn, dr. Rok Svetlič, Peter Kuralt in Luka Mancini. V današnji oddaji bomo iz omenjene prireditve prisluhnili izbranim nagovorom, ki so potekali na temo »Med pravico in izključitvijo«.

GLASBA:

Nagovor je ob častni gostji, varuhinji človekovih pravic Zdenki Čebašek Travnik, ki je v skladu z formalnostjo nastopa poudarila potrebo po filozofiji v naših življenjih in obljubila, da ko pride v tretjo življenjsko obdobje, bo prva zadeva, ki se je bo lotila prav filozofija, pripadel enemu od organizatorjev prireditve, dr. Darku Štrajnu iz Nacionalne komisije za Unesco in sodelavcu Pedagoškega inštituta.

Dan filozofije – strajn

GLASBA:

Z naslovom prireditve se je na ravni politične filozofije poigral dr. Rado Riha, sicer sodelavec Filozofskega inštituta znanstveno raziskovalnega centra slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Dan filozofije – riha

GLASBA:

Filozofsko fakulteto v Ljubljani je z svojim prispevkom predstavil dr. Dean Komel.

Dan filozofije – komel

GLASBA:

Mariborske barve je z svojim nastopom o pravici in izključenosti filozofov zastopal dr. Boris Vezjak.

Dan filozofije – vezjak

GLASBA:

Nekaj slikovnih utrinkov iz osrednje prireditve ob dnevu filozofije najdete na spletni strani www.unesco.si, zvočnemu posnetku pa lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani www.zofijini.net. Ob tem pa velja na kratko predstaviti še projekt Philoguerillo, ki je ob dnevu filozofije nastal na pobudo mariborskega inštituta za etiko.

»Philoguerillo je filozofsko-oblikovalski projekt v nastajanju, ki preizkuša nove oblike posredovanja vednosti. Preko T- shirt majic vrača filozofijo v vsakdanje okolje, predvsem zato, da bi v spontani interakciji ljudi vzpodbudil k premisleku o različnih temah. Philoguerrilo majice so nevsiljivo povabilo k premisleku.

Ljudska oblačila v današnjem času praviloma služijo za promocijo različnih interesnih skupnosti. Redkeje na njih dobijo prostor ideje, ki so povezane z znanostjo. Ker oblačila danes ne predstavljajo izključno sredstva zaščite, temveč tudi sredstvo sporočanja, smo se odločili, da njihov prostor zapolnimo tudi s filozofijo.

Zaradi dejstva, da je prostor na oblačilih omejen, smo se pri tem osredotočili na krajše filozofske izreke. Oblačila predstavljajo tudi edinstveno priložnost, da razširimo tradicionalne načine posredovanja filozofske misli, zaradi česar smo filozofskim izrekom dodali vizualno interpretacijo.

Ljudska oblačila so eno od redkih sredstev, ki ponujajo nevsiljivo širjenje idej. Ker niso statična, predstavljajo izvrstno priložnost, da vsebina, ki ji odstopajo prostor, zaživi. Njihova gibljivost omogoča neskončno možnih srečanj.

Oblačila so potemtakem eno izmed sredstev oživitve filozofske misli. Predstavljajo možnost, da se s filozofijo srečajo ljudje, ki s tovrstno mislijo nimajo neposrednih stikov, četudi bi si jih želeli. Oblačila pa so hkrati eno izmed najbolj primernih mest, da filozofija zaživi tudi v do sedaj še ne izčrpanih možnostih posredovanja. Podrobnosti o projektu in mesto, kjer lahko te majice tudi naročite, se nahaja na spletnem naslovu www.philoguerrillo.org«

GLASBA:

S tem Zofijini ljubimci tudi za danes zaključujemo. Vabljeni na številne prilike, ki jih v Mariboru še vedno prirejamo ob boku svetovnega dneva filozofije. Jutri vas tako ponovno vabimo na Štuk, kjer smo pripravili posebno okroglo mizo ob 60. obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki se bo začela ob 18.00 uri. Na okrogli mizi bodo sodelovali Jernej Rovšek, namestnik Varuha človekovih pravic RS; poslanec ali poslanka novega sklica Državnega zbora RS; Mirjana Učakar, izbrisana; Blaž Kovač, vodja projektov na Sloveniji v Amnesty International Slovenije, večer pa bo povezovala novinarka Vesna Lovrec. Še vedno pa vljudno vabljeni tudi k obisku Šole politične pismenosti, ki vsako sredo poteka v Pekarni. Vse informacije in vsebine, ki bi vas utegnile zanimati, najdete na naši poučni in družbeno kritični internetni strani www.zofijini.net. Svoja mnenja o oddaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu www.mislec.net, ali pa jih k nam posredujete na naslov zofijini@yahoo.com. Ponovno nam lahko prisluhnete ob tednu osorej. Srečno!

Avizo