21. 7. 2020 Okrogla miza

O okolju za čuječe

AGD Gustaf, Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, in Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci, smo v sklopu četrtega večera cikla filmskih projekcij z diskusijami »Dokudoc Dokumentarna obzorja«, s strokovnjaki in dejavni posamezniki na področjih ekologije, podnebnih vprašanj in varovanja narave, govorili o okoljskem gibanju, pomenu varovanja narave in okolja za naš obstoj in prihodnost ter možnostim okoljskega aktivizma in delovanja v aktualnih razmerah. Diskusijo je moderirala Aleksandra Goropevšek.

Ekologija v luči podnebnih sprememb in z njimi nujno povezanih vplivov na življenje človeka postaja eno najpomembnejših vprašanj o trenutnem in prihodnjem obstoju našega planeta, s katerim je najbrž najbolj neposredno povezano tudi naše preživetje.

Večer je bil posvečen varovanju okolja, še posebej vode, nepogrešljive za naš obstoj. Predstavili smo poglede na aktualno stanje, predvsem pa smo s povezovanjem okoljskih pobud in na področju varovanja narave delujočih skupin in posameznikov odpirali možnosti za kritično refleksijo in spodbujali kolektivno delovanje.

Aljoša Petek je magister pravnih znanosti. V okviru Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) vodi projekt Zagovorniki okolja – Za podnebje, ter skrbi za Zeleno svetovalnico, namenjeno dajanju brezplačnih pravnih pojasnil in nasvetov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora. Tudi v prostem času zasleduje okoljsko zavedno, pravično in trajnostno družbo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost.

Tilen Basle je varstveni ornitolog v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer skrbi za strokovne študije, terensko ornitološko delo, načrtovanje in izvajanje izobraževanja, poleg tega pa ureja spletne strani in družbene medije, skrbi za stike z mediji in delo s prostovoljci. Sodeloval je tudi pri vseh akcijah Balkan River Defence, gibanja za zaščito rek na območju Balkana, ki je nastalo na pobudo Inštituta za promocijo in zaščito vodnih ekosistemov Leeway Collective. Člani kolektivne iniciative se zavzemajo za ohranjanje preostalih prosto tekočih rek po Evropi, razkritje hidroelektrarn kot netrajnostnih oblik pridobivanja energije, zagotavljanje alternativ skozi znanost, izobraževanje in ustvarjalnost in podporo mreži lokalnih rečnih aktivistov.

Iniciativa Mestni zbor – samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.