27. 6. 2019

Proksiproblemi

Smisel nesmiselnih sporov je v tem, da so nadomestek za druge, resnejše težave. Ventil za realne zagate oziroma proksiproblem. Proksiproblem je, tako kot proksi vojna, poskus, da bi težavo razpletli posredno, ne z bolečim bojem na domačih tleh, z drezanjem v srčico problema, ampak s premestitvijo na tuj teren, kjer je pretepanje manj boleče, a včasih vendarle odločilno. Recimo: namesto da bi se neposredno trčili okrog tega, kdo ima zemljiško pravico nad ozemljem severno od mesta, se lahko bogoslovci raje udarijo v sholastični debati okoli realizma in nominalizma ali pa ikonoklazma. Na ta način lahko v duhovni sferi uspešno razlastijo nasprotno skupino, ne da bi izdali svoj pozemski fevdalni interes.