17. 1. 2023

Nevarno pojmovanje človekovih pravic

Sedmega decembra lani je predsednik Vladimir Putin po video povezavi nagovoril člane Sveta Ruske federacije za civilno družbo in človekove pravice. V uvodu se je najprej zahvalil članom sveta za njihovo popolnoma jasno državljansko stališče glede specialne vojaške operacije in podporo “pravim razlogom in potrebi” po tej operaciji. V nadaljevanju pa je predsednik potožil, da je s pojmovanjem človekovih pravic v današnjem svetu nekaj hudo narobe. Takole je ubesedil svoje misli: “Obstoječi pristopi zahtevajo celovito analizo, saj se z njimi dosegajo povsem drugačni cilji, daleč od konstruktivnih. Tako vidimo, da se doktrine človekovih pravic uporabljajo za uničenje suverenosti držav in opravičevanje politične, finančne, gospodarske in ideološke prevlade zahoda.”