8. 8. 2016

Dr. Cvetka Hedžet Toth: Človeštvo je podivjalo

Bila bi odlična pridigarka. Predava strastno in navdihujoče, celo buditeljsko, vendar ne želi dajati receptov. Izhaja z Razkrižja, živi v Ljubljani in je redna profesorica na ljubljanski Filozofski fakulteti, je podpredsednica društva visokošolskih profesorjev, predava in strokovno sodeluje pa tudi na hebrejski univerzi v Izraelu ter z nemškima univerzama v Münchnu in Regensburgu.