30. 11. 2013

Demokratični socializem – Razvojni model za Slovenijo in EU

Zakaj demokratični socializem? Verjamemo, da je drugačna prihodnost mogoča. Prihodnost, v kateri človeška življenja ne bodo sredstva za povečevanje gospodarske dejavnosti, temveč bo gospodarska dejavnost sredstvo za povečevanje kakovosti življenja vseh prebivalk in prebivalcev našega planeta. Prihodnost, v kateri ljudje ne bodo vrednoteni po tem, za koliko zmorejo povečati bogastvo najbogatejših, ampak po svojem prispevku k zadovoljevanju družbenih potreb. Prihodnost, v kateri bo človeška dejavnost upoštevala omejitve naravnega okolja in naslednjim generacijam zapustila planet, na katerem bo kakovostno življenje še mogoče. Razvoj znanosti in izobraževanja že danes ponuja tehnološke možnosti za izničenje revščine, krajšanje delovnega časa in sonaravni razvoj. Toda te tehnološke možnosti bodo ostale zgolj možnosti, dokler se bodo družbene moči izčrpavale v medsebojnem konkurenčnem boju, podrejene slepemu diktatu povečevanja profita, ter dokler bo odločanje o prihodnosti v rokah ekonomskih in političnih elit.