8. 3. 2023

Anthropos 54 (1–2): 5–6

Uvodnik

Z novim letnikom so za revijo Anthropos nastopile številne spremembe, ki se dotikajo organizacijske strukture revije ter njene podobe. Gotovo je med najočitnejšimi dejstvo, da je revija s štiriinpetdesetim letnikom prešla pod založništvo Založbe Univerze na Primorskem, s čimer je bil storjen pomemben korak na poti dodatne profesionalizacije revije, za katero si obetamo, da bo razbremenila uredništvo ter posledično dvignila kakovost vsebine.