7. 1. 2019

Ali besede lahko ubijajo?

V skladu z ustaljeno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice je le izjemoma dopustno omejevati pravico do svobode izražanja.

Pravica do svobode izražanja ni neomejena. Gre za edino človekovo pravico, za katero je v evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) izrecno navedeno, da jo je treba uveljavljati odgovorno. V zvezi z opredeljevanjem meja svobode izražanja velja posebej opozoriti na 17. člen EKČP, ki prepoveduje zlorabo katere koli konvencijske določbe za kratenje drugih človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. To je v kontekstu razprave o sovražnem govoru v Sloveniji zelo pomembno. Veliko govorimo o pravicah in svoboščinah tistih, ki sovražijo, malo pa o človekovih pravicah tistih, ki so osovraženi.