16. 4. 2020 Kotiček

Neprecenljiva vloga sodobne umetnosti pri opozarjanju javnosti na okoljske probleme

V času, ko postaja vse bolj očitno, da je globalno segrevanje eden izmed najopaznejših in hkrati nepredvidenih tržnih neuspehov (market failures) v zgodovini človeštva, se poraja sledeče vprašanje: kako lahko tveganja in izzive, ki se vežejo na omenjeni neuspeh, čim bolj ustrezno komuniciramo javnemu mnenju ter širši družbi? Umetniško izražanje prek kakovostne glasbe, vizualnih umetniških medijev in sodobnih videospotov predstavlja učinkovit način za tako obliko komuniciranja, predvsem ko gre za ozaveščanje mladih o perečih problemih in družbenih izzivih kakršen je problem globalnega podnebnega segrevanja. Sodobna glasba nam v ta namen ponuja kar nekaj dobrih praks in zglednih primerov v okviru učinkovite komunikacije, ki je lahko v dragoceno podporo tako znanosti kot kakovostni naravovarstveni politiki pri snovanju ustreznih rešitev pred podnebno krizo.

Primer pesmi in videoposnetka A Beautiful Lie

Videoposnetek pesmi »A Beautiful Lie« ameriške skupine Thrirty Seconds to Mars ponuja zanimiv primer o tem, kako sodobna vizualna in glasbena umetnost pripomoreta k širši vizibilnosti ekoloških in družbenih izzivov, in lahko v tem smislu tudi ustrezno podpreta diseminacijo znanstvenih ugotovitev v javno politično sfero. Skupina Thirty Seconds to Mars je omenjeno pesem uglasbila med leti 2004 in 2005 ter jo vključila v istoimenski album, ki je izšel avgusta 2005. Pesem je izšla v obliki singla in v ta namen je ameriška skupina zanjo izdala tudi svojevrstni promocijski videoposnetek.

Točneje, videoposnetek pesmi »A Beautiful Lie« je bil posnet avgusta 2007 na Grenlandiji s pomočjo tehnologije in snemalnih inštrumentov oz. pripomočkov, ki so izničili morebitno tveganje, da bi bila narava kakorkoli onesnažena med snemanjem videospota. Nekaj mesecev za tem je bil videospot predvajan prek televizijskih glasbenih omrežij in socialnih omrežij, na ta način pa je pritegnil pozornost milijonov državljanov širom po svetu – predvsem mlajših. Za režijo videoposnetka je poskrbel sam pevec skupine Thirty Seconds to Mars Jared Leto pa čeprav pod psevdonimom Angakok Panipaq. Vse kaže, da bo uradni videoposnetek »A Beautiful Lie« v kratkem presegel 58 milijonov ogledov na platformi YouTube.

Katero je sporočilo pesmi »A Beautiful Lie«? Poleg izvedbe pesmi na naravni ledeni površini videoposnetek postavlja v ospredje problem globalnega segrevanja, njegove posledice na okolje in naravo ter na tveganje izumrtja nekaterih ogroženih živalskih vrst. Ob zaključku je videoposnetek opremljen z napisom, ki gledalca opozarja na posledice pospešenega taljenja ledenikov in ledenih površin s posledičnim naraščanjem povprečne morske gladine, kar predstavlja nemalo izzivov za sodobno globalno družbo. Ob koncu pa videospot opominja gledalca na to, da je nastopil čas za ukrepanje in premišljeno ravnanje, kar bi lahko bistveno pripomoglo k omejevanju pojava globalnega segrevanja in učinka tople grede.

Glasba kot inštrument za ozaveščanje javnega mnenja o perečih okoljskih problemih

Primer, ki sem ga pravkar opisal, ni edini primer umetniškega poseganja v sfero, ki je bila nekoč namenjena predvsem (ali izključno) znanstvenikom in politikom. Italijanski skladatelj Ludovico Einaudi je na primer leta 2016 skupaj z aktivisti neodvisne globalne organizacije Greenpeace posnel izvirno interpretacijo pesmi »Elegy for the Arctic« – in sicer na ledeni platformi z ledenikom Wahlenbergbreen v ozadju, z namenom ozaveščanja javnega mnenja o podnebnih spremembah in negativnih učinkih na naravno okolje, svetovno gospodarstvo in na družbo nasploh.

Videoposnetek »Elegy for the Arctic« je bil objavljen na socialnih omrežjih šele nekaj tednov za tem, ko je organizacija Greenpeace objavila strokovno poročilo z naslovom »What happens in the Arctic doesn’t stay in the Arctic«, v katerem se med drugim izpostavlja, da je ekosistem na Arktiki še toliko bolj izpostavljen podnebnim spremembam, saj se Arktika segreva več kot dvakrat hitreje od svetovnega povprečja oziroma hitreje kot katerakoli druga makroregija, kar narekuje potrebo po takojšnji zaščiti Arktike pred spremembami, ki bodo sicer zelo hude za celotno Zemljo. Velja omeniti, da je bil videoposnetek »Elegy for the Arctic« skladatelja Ludovica Einaudija od objave konca junija 2016 do danes deležen 12 milijonov in 777 tisoč ogledov na platformi YouTube.

Zaključek

Sodobna glasba in vizualna umetnost sta dve možni obliki ozaveščanja javnega mnenja o perečih problemih in družbenih izzivih, ki izhajajo iz globalnega segrevanja, dvigovanja morske gladine in ekstremnih klimatskih pojavov. V tem smislu je lahko kakovostna umetnost zaveznica kakovostne znanosti, saj uspe pritegniti pozornost javnega mnenja in predvsem mladih, med katerimi se najbrž skriva tudi kak bodoči znanstvenik ali raziskovalec, ki bo svoj raziskovalni trud uspešno usmerjal v iskanje rešitev pred podnebno krizo. V primerjavi s formalno znanostjo lahko umetniško sporočanje ponuja tudi lažje dojemanje aktualnih problemov, ki zadevajo ne le posamezne državljane temveč širšo družbo. Iz tega pa sledijo neprecenljivi kulturni učinki, kakršni so nujno potrebni za nov družbeni odnos do okolja, gospodarstva in družbe.